Search for dissertations about: "metsulfuron-methyl"

Found 2 swedish dissertations containing the word metsulfuron-methyl.

 1. 1. Ecological effects of pesticides in freshwater model ecosystems

  University dissertation from Lina Wendt-Rasch, Ecotoxicology, Ecologybuilding, Sölvegatan 37, Lund, Sweden

  Author : Lina Wendt-Rasch; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; Hydrobiology; community; zooplankton; algae; herbicide; insecticide; pesticide mixture; macrophytes; cypermethrin; metsulfuron-methyl; risk assessment; pesticides; microcosms; limnologi; akvatisk ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bekämpningsmedel och algblomningar - finns det någon koppling? Inom det konventionella jordbruket används idag regelmässigt stora mängder bekämpnings-medel, bara i sverige spreds under år 2001 mer än 1700 ton kemiska bekämpnings-medel på åkrarna. Ett stort problem med användandet av dessa ämnen är risken att de sprids och förorenar den intilliggande naturen. READ MORE

 2. 2. Uptake and toxicity of brominated flame retardants and pesticides : Studies on littoral organisms and model communities

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för systemekologi

  Author : Kerstin Gustafsson; Stockholms universitet.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic ecotoxicology; ecological interactions; indirect effects; model community studies; toxicity; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi;

  Abstract : In this thesis, brackish and freshwater littoral model communities (microcosms) of varying size and complexity were used to study the effects of brominated flame retardants (BFRs) and pesticides. The brackish water microcosms consisted of natural water, sediment and associated organisms, while the larger freshwater microcosms also contained submersed macrophytes (Elodea canadensis). READ MORE