Search for dissertations about: "microbial activity"

Showing result 1 - 5 of 186 swedish dissertations containing the words microbial activity.

 1. 1. Effect of surface characteristics on cellular adherence and activity

  University dissertation from Faculty of Odontology, Malmö University

  Author : Marjan Dorkhan; Malmö University.; [2014]
  Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Sciences; Bacteria; microbial biofilm; dental implant; streptococci; oral bacteria; salivary pellicle; early colonizers; titanium oxide; microbial activity; oral keratinocytes; gingival fibroblasts; cell attachment; surface modification; anodic oxidation; anatase;

  Abstract : After insertion of the dental implant into the jaw, the neck of the implant protruding through the mucosa (implant abutment) will be exposed to the complex environment of the mouth. This results in the formation of a conditioning protein coat (pellicle) derived from saliva and/or gingival crevicular fluid. READ MORE

 2. 2. Soil salinity as a driver of microbial community structure and functioning

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

  Author : Kristin Rath; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-12]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Soil salinization; Soil Microbiology; soil microbial community; Bacteria; Aerobic; Fungi; Drying-rewetting; Microbial growth; Microbial biomass; Soil respiration; salinity tolerance; Saline soils; Salinity gradient;

  Abstract : High concentrations of salts in agricultural soils are an environmental problem that has plagued human civilization from its very beginning. Already the earliest civilizations in ancient Mesopotamia struggled with increasing concentrations of salt on irrigated fields. READ MORE

 3. 3. Limitations and possibilities for microbial degradation of organic contaminants in aquifers

  University dissertation from Christel Carlsson, Department of Ecology, Chemical Ecology and Ecotoxicology, Lund University

  Author : Christel Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ekologi; mycology; Mikrobiologi; Hydrobiology; biodegradation; Organic contaminants; redox conditions; sorption; DOM; cometabolism; biomass; microbial activity; microbial community composition; Ecology; Microbiology; bacteriology; virology; bakteriologi; mykologi; virologi; aquatic ecology; marine biology; limnology; Miljökemi; Environmental chemistry; akvatisk ekologi; Marinbiologi; limnologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning: Miljögift är mat för bakterier i grundvatten Jag har undersökt bakteriers nedbrytning av organiska miljögifter i grundvatten och intresserat mig för hur den påverkas av gifternas vidhäftning till sand och bakteriernas aktivitet och mångfald. Sådan kunskap kan bidra till att förhindra gifters spridning till t. READ MORE

 4. 4. Microbial mobilization and immobilization of soil nitrogen

  University dissertation from Per Bengtson, Ekologihuset, 223 62 Lund

  Author : Per Bengtson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Ekologi; growth rate; microbial activity; respiration; assimilation; immobilization; Nitrogen; mineralization;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Alla levande organismer behöver kväve för att producera till exempel proteiner och DNA. I jorden förekommer kväve grovt indelat i två huvudformer, organiskt och oorganiskt. Mikroorganismer har förmågan att bryta ner det organiska kvävet till oorganiskt i en process som kallas för mineralisering. READ MORE

 5. 5. Spatial variability linking carbon resource heterogeneity and microorganisms; causes and consequences

  University dissertation from Niklas Törneman Department of Ecology Chemical Ecology and Ecotoxicology Lund University

  Author : Niklas Törneman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bakteriologi; virologi; mykologi; Environmental chemistry; Miljökemi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; Ekologi; Ecology; Geostatistics; Microbial activity; Soil organic carbon; Microbial diversity; Biodegradation; Bioremediation; PAH; Spatial patterns;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Organiskt kol och mikroorganismer har ofta en mycket hög spatiell variation i jorden. Dessutom är mikroorganismer ofta begränsade av mängden kol även om detta beror på den den relativa koncentrationen av kväve, fosfor och organiskt kol i systemet. READ MORE