Search for dissertations about: "microvascular pathology"

Showing result 1 - 5 of 17 swedish dissertations containing the words microvascular pathology.

 1. 1. Observations on cerebral amyloid angiopathy and microvascular pathology in Alzheimer's disease and vascular dementia

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Mattias Haglund; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patologi allmän ; pathological anatomy; General pathology; Vascular dementia; Alzheimer s disease; Cerebral infarction; Locus ceruleus; White matter; Microvasculature; Cerebrovascular disease; patologisk anatomi; Ischemia; Cerebral amyloid angiopathy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Alzheimers sjukdom och vaskulär demens är de vanligaste orsakerna till demens hos äldre, ett tillstånd som i takt med den ökande åldrade befolkningen kommer att innebära ett allt större lidande och en alltjämt ökande ekonomisk belastning. Direkta och indirekta kostnader för vård och omsorg av demenspatienter uppgår sannolikt till ca 40 miljarder kronor om året. READ MORE

 2. 2. The matter of white matter in Alzheimer's disease. -On white matter disease from neuropathology and neuroimaging to clinical presentation

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Martin Sjöbeck; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; General pathology; medicinsk instrumentering; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; tomography; radiology; executive dysfunction; Clinical physics; magnetic resonance imaging; diffusion tensor imaging; neuropathology; microvascular pathology; astrocytes; myelin; oligodendrocytes; white matter disease; Alzheimer s disease; neuropsychology; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; neurofysiologi; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Neurology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärnan består av hjärnbarken, även kallad den grå substansen, och den underliggande vita substansen. Den grå substansen med alla nervceller svarar bland annat för våra kognitiva funktioner som gör var och en av oss till unika individer. READ MORE

 3. 3. Molecular Mechanisms in Endothelial Cell Differentiation

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Emma Rennel; Uppsala universitet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pathology; angiogenesis; FGF-2; VEGF-A; signal transduction; in vitro angiogenesis assay; immortalized brain endothelial cells; H-Ras; tetracycline-regulated gene expression; microarray; telomerase immortalized human microvascular endothelial cells; differentiation; Patologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Patologi;

  Abstract : Angiogenesis is the formation of new blood vessels from the pre-existing blood vessels. Blood vessels are composed of endothelial cells and supporting musculature. Angiogenesis is regulated by numerous soluble ligands and by cell-matrix interactions. READ MORE

 4. 4. Inflammatory mechanisms in experimental CNS trauma

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Jonas Isaksson; Uppsala universitet.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Spinal cord injury; brain injury; ICAM-1; P-selectin; iNOS; inflammation; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Pathology; patologi;

  Abstract : Traumatic brain and spinal cord injuries are important causes of premature death and permanentdisability. To improve the treatment of CNS-injured patients increased knowledge about thepathophysiological events that mediate death or dysfunction of nervous tissue is urgently needed. READ MORE

 5. 5. PDGFB and P53 in brain tumorigenesis

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Author : Sanna-Maria Hede; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Glioblastoma is the most common, and malignant form of brain tumor. It is characterized by a rapid growth and diffuse spread to surrounding brain tissue. The cell of origin is still not known, but experimental data suggest an origin from a glial precursor or neural stem cell. READ MORE