Search for dissertations about: "militära fartyg"

Found 2 swedish dissertations containing the words militära fartyg.

 1. 1. Risk-based ship security analysis a decision-support approach

  University dissertation from Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Author : Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Försvarssystem; Military Technology; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis; survivability; uncertainty analysis; militära fartyg; sjöröveri; riskanalys; sjöfartsskydd; överlevnadsförmåga;

  Abstract : Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. READ MORE

 2. 2. Assessment of Aircraft Radar Cross-Section for Detection Analysis

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Björn Persson; KTH.; Försvarshögskolan.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Aerospace Engineering; Flyg- och rymdteknik; Försvarssystem; Military Technology;

  Abstract : Att kunna gömma sig för att sedan överaska sin motståndare är en taktik som har använts inom krigsföring genom historien, detta var också en möjlighet flygplan erbjöd när de började användas i militära samanhang. Utveckling av teknik för militära ändamål är emellertid en ständigt pågående kamp mellan framsteg inom det befintliga teknikfältet och utveckling för att kunna motverka sådan teknik. READ MORE