Search for dissertations about: "miljö"

Showing result 1 - 5 of 794 swedish dissertations containing the word miljö.

 1. 1. Exploring resident thriving in Swedish nursing homes the Umeå Ageing and Health Research Programme (U-Age) Thesis I

  Author : Sabine Björk; David Edvardsson; Marie Lindkvist; Anders Wimo; Jimmie Kristensson; []
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Thriving; everyday activities; environment; cognitive impairment; neuropsychiatric symptoms; nursing homes; nursing; Trivsel; vardagliga aktiviteter; miljö; kognitiv svikt; neuropsykiatriska symptom; särskilda boenden; omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Abstract : BackgroundThe population living in nursing homes is generally characterized by high age and female sex, as well as by physical and cognitive impairments. Also, negative symptoms such as pain and neuropsychiatric symptoms are reportedly common. READ MORE

 2. 2. Tamiflu® - Use It and Lose It?

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Josef D. Järhult; Björn Olsen; Hanna Söderström; Jonas Waldenström; Robert G. Webster; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; influenza; oseltamivir; Tamiflu; resistance development; H274Y; environment; pharmaceuticals; mallard; dabbling duck; avian influenza; influensa; resistensutveckling; miljö; läkemedel; gräsand; Infektionssjukdomar; Infectious Diseases;

  Abstract : Influenza A viruses cause seasonal and pandemic outbreaks that range from mild infections to the disastrous Spanish Flu. Resistance to neuraminidase inhibitors (NAIs) is a growing problem as these drugs constitute a vital part of treatment strategies and pandemic preparedness plans worldwide. Oseltamivir (Tamiflu®) is the mostly used NAI. READ MORE

 3. 3. Concentrate or dilute contaminants? Strategies for Swedish wood waste

  University dissertation from Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Author : Joakim Krook; Anders Mårtensson; Stefan Anderberg; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management strategies; environmental aspects; heavy metals; separation; regulation; market interactions; actors; avfall; miljö; sortering; föroreningar; tungmetaller; impregnerat trä; styrmedel; kundkrav; lagstiftning; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Abstract : This thesis aims to assess the environmental consequences of management strategies for wood waste in Sweden. There is a special focus on separation strategies and in what way such measures influence environmental aspects such as the presence of heavy metals in the waste. READ MORE

 4. 4. Airborne lipophilic pollutants in pine needles

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Henrik Kylin; [1994]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Föroreningar; Miljö; Luftföroreningar; Ekotoxikologi;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Determination of Antibiotics in the Swedish Environment with Emphasis on Sewage Treatment Plants

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Richard Lindberg; Barbro Andersson; Mats Tysklind; Magnus Johansson; Alfredo Alder; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; antibiotics; environment; sewage treatment plants; antibiotika; miljö; avloppsreningsverk; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Abstract : Metoder har utvecklats för att kunna bestämma tolv antibiotikasubstanser, vanliga inom human medicin, i miljöprover. Fokus lades på trimetoprim samt substanser från följande grupper: fluorokinoloner, sulfonamider, penicilliner, cefalosporiner, nitroimidazoler, tetracykliner samt makrolider. READ MORE