Search for dissertations about: "miljörätt"

Showing result 1 - 5 of 19 swedish dissertations containing the word miljörätt.

 1. 1. Enforcing Environmental Responsibilities A Comparative Study of Environmental Administrative Law

  University dissertation from Uppsala : Uppsala universitet

  Author : Annika K. Nilsson; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Other law Environmental law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Miljörätt; Miljörätt; Environmental Law;

  Abstract : This thesis is about the distrubution of responsibilities in the environmental law enforcement procedure, between the state and the individual environmental actor. The state and its public authorities have a fundamental environmental responsibility. This responsibility is nevertheless shared with the actors. READ MORE

 2. 2. Prior informed consent and hazardous trade : Regulating trade in hazardous goods at the intersection of sovereignty, free trade and environmental protection

  University dissertation from Stockholm : Juridiska institutionen

  Author : David Langlet; Stockholms universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informed consent; PIC; trade bans; effective sovereignty; environmental law; free-trade law; hazardous substances; wastes; chemicals; GMOs; LAW JURISPRUDENCE Other law Environmental law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Miljörätt; miljörätt; Environmental Law;

  Abstract : This dissertation analyses international and to some extent domestic law pertaining to trade in hazardous substances. Hazardous trade regulation is found to promote or accommodate three objectives in particular: the strengthening of the ability of (importing) States to exercise control of transboundary flows of hazardous substances; the protection of human health and environment; and the avoidance of impediments to the free flow of goods. READ MORE

 3. 3. Transboundary Law for Social-Ecological Resilience? A Study on Eutrophication in the Baltic Sea Area

  University dissertation from Stockholm : Department of Law, Stockholm University

  Author : Brita Bohman; Stockholms universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transboundary pollution control; transboundary law; eutrophication; social-ecological resilience; ecosystem approach; environmental law; environmental governance; the Baltic Sea; ocean governance; miljörätt; Environmental Law;

  Abstract : This dissertation evaluates the role and effectiveness of law in the transboundary environmental governance of the Baltic Sea with regard to eutrophication. To this end, it reviews the applicable international agreements with their related instruments, as well as the EU legal frameworks, for the protection of the Baltic Sea environment on the basis of theories on resilience in social-ecological systems. READ MORE

 4. 4. What Can Nature Withstand? : Science, Politics and Discourses in Transboundary Air Pollution Diplomacy

  University dissertation from Lund University

  Author : Karin Bäckstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; discourse analysis; constructivism; science–policy interface; critical loads; international environmental politics; transboundary air pollution; Environmental law; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Miljörätt;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Gränsöverskridande luftföroreningar ger upphov till såväl allvarliga miljöproblem ( t ex försurning, övergödning och skogskador) såsom hot mot hälsan. Denna bok analyserar den roll vetenskapliga experter spelar i de pågående internationella förhandlingarna som syftar till att reducera luftföroreningsproblemen i Europa. READ MORE

 5. 5. An Emerging Product Approach in Environmental Law: Incorporating the life cycle perspective

  University dissertation from The International Institute for Industrial Environmental Economics

  Author : Carl Dalhammar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trade and environment; Product regulation; IPP; Integrated product policy; Life cycle thinking; Environmental product policy; Environmental law; Miljörätt;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under senare år har produkternas roll uppmärksammats mer och mer inom miljöpolitiken. Det talas allt oftare om behovet av ett livscykeltänkande där produktens påverkan på miljön under olika faser av livscykeln blir en utgångspunkt för politiska åtgärder. READ MORE