Search for dissertations about: "mineralogi"

Showing result 1 - 5 of 54 swedish dissertations containing the word mineralogi.

 1. 1. The Stollberg ore field - petrography, lithogeochemistry, mineral chemistry, and ore formation

  Author : Magnus Ripa; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metamorphic; exhalative; hydrothermal; volcanogenic; skarn; magnetite; galena; sphalerite; Sweden; Bergslagen; Paleoproterozoic; deposit; mineralogy; geochemistry; Petrology; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie har gått ut på att relatera litogeo- kemin (= kemin i bergarter) kring Stollbergs järn- och sulfidmalmsfält i Bergslagen till mineralogi och geologisk utveckling. Bergarterna kring Stollberg, liksom kring nästan alla andra järn- och sulfidmalmer (Cu, Pb, Zn) i Bergslagen, utgörs av vulkaniska bildningar. READ MORE

 2. 2. Early structural and metamorphic evolution of the Scandinavian Caledonides: a study of the eclogite-bearing Seve Nappe Complex at the Arctic Circle, Sweden

  Author : Lena Gunlög Albrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; oblique compression.; C -type shear bands; anastomozing shear zones; tubular folds; lineation-parallel folds; northern Sweden; Grapesvare Nappe; Seve Nappe Complex; Finnmarkian; Eclogite; corona dolerite; Petrology; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : In the Seve Nappe Complex of the Swedish Caledonides, coronitic diabases pass into eclogites; sometimes the transition occurs within one and the same boudin. Calculated pressure-temperature conditions for the eclogite facies stage are 20-27 kbar and 650-750°. READ MORE

 3. 3. Sveconorwegian orogenesis in the southwestern Baltic Shield - Zircon geochronology and tectonothermal setting of orthogneisses in SW Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Jenny Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Petrology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; structural markers; augen gneiss; orthogneiss; migmatite; ion microprobe; Pb-Pb evaporation; U-Pb; geochronology; zircon; Sweden; Mylonite Zone; Western Segment; Sveconorwegian orogen; Eastern Segment; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mylonitzonen (MZ) är en kraftigt framträdande rörelsezon i den sydvästra Baltiska urbergskölden (sydvästra Skandinavien) som löper från Varberg i söder till trakterna av Eidsvol (Norge) i norr. Den sammanfogar urbergsblock av olika ålder och ursprung vilka även har skilda geologiska utvecklingshistorier. READ MORE

 4. 4. Recovery from Acidification - Policy Oriented Dynamic Modeling

  University dissertation from Liisa Martinson, Department of Chemical Engineering, Lund, Sweden

  Author : Liisa Fransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Petrology; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi; Chemical technology and engineering; target loads; sea-salt episode; sulfate adsorption; SAFE; LRTAP; critical loads; integrated assessment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det försurande nedfallet över Europa har minskat kraftigt sedan 1970- och 1980-talen. Detta beror delvis på framgångsrikt arbete inom konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP), inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE). READ MORE

 5. 5. Precambrian and Caledonian history of Svalbard’s West Ny Friesland Terrane

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Fredrik Hellman; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geologi; physical geography; Geology; Detrital; Zircon; Svalbard; Caledonides; Spitsbergen; fysisk geografi; Petrology; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ta en titt på min hemsida för en kort sammanfattning av mitt arbete. Där finns dessutom kartor och foton m.m. Det kommer även att finnas en komplett nerladdningsbar version av avhandlingen. READ MORE