Search for dissertations about: "mjukhet"

Found 2 swedish dissertations containing the word mjukhet.

 1. 1. Tactile Perception Role of Friction and Texture

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Lisa Skedung; KTH.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human skin; tactile friction; finger friction; skin friction; skin tribology; biotribology; tactile perception; haptic perception; psychophysics; haptics; surface roughness; surface texture; contact area; nanostructure; model surfaces; surface wrinkling; printing paper; tissue paper; magnitude estimation; multidimensional scaling; tactile threshold; psychophysical relations; smoothness; coolness; coarseness; softness; force sensor; skin lipids; topical formulations; skin creams; taktil friktion; fingerfriktion; hudfriktion; hudtribologi; biotribologi; taktil perception; psykofysik; haptik; ytråhet; ytstruktur; ytveckning; nanostruktur; kontaktarea; modellytor; friktionskoefficient; kraftmätare; bestruket papper; obestruket papper; tryckpapper; mjukpapper; multidimensionell skalning; magnitud estimation; taktilt tröskelvärde; lenhet; mjukhet; svalhet; strävhet; hudlipider; topikala beredningar; hudkräm;

  Abstract : Tactile perception is considered an important contributor to the overall consumer experience of a product. However, what physical properties that create the specifics of tactile perception, are still not completely understood. READ MORE

 2. 2. Microfluidics Separation and Analysis of Biological Particles

  University dissertation from Fasta Tillståndets Fysik

  Author : Jason Beech; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Point-of-care; Lab-on-a-chip; Microfluidics; Separation science; Deterministic Lateral Displacement; morphology; deformability; Fysicumarkivet A:2011:Beech;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hoppet väcks för sömnsjuka Det sticker till i benet. Du viftar med handen, men alltför långsamt. Du ser en glimt av den ljusbruna flugan, stor som ett bi, och hör hur den surrar vidare genom den varma afrikanska eftermiddagen mot sitt nästa blodmål. Tsetseflugans bett kliar. READ MORE