Search for dissertations about: "mobile gamma spectrometry"

Found 3 swedish dissertations containing the words mobile gamma spectrometry.

 1. 1. On-line Mobile in situ Gamma Spectrometry

  University dissertation from Radiation Physics, Lund

  Author : Thomas Hjerpe; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Kärnfysik; Nuclear physics; radiation protection.; 137Cs; peak-to-valley method; depth distribution; orphan source search; orphan sources; emergency preparedness; mobile gamma spectrometry; nuclear accidents; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I beredskapen för kärnolyckor är mobila in situ gammaspektrometriska mätningar ett viktigt redskap; vilket betyder att mätinstrument placeras i ett fordon (tex bil, flygplan eller helikopter) och gammastrålningen från omgivningen mäts under körning. I detta arbete har strategier och analysmetoder för två olika användningsområden utvecklats: 1) sökning av försvunna radioaktiva strålkällor, så kallade herrelösa källor (eng. READ MORE

 2. 2. Orphan source detection in mobile gamma-ray spectrometry - Improved techniques for background assessment

  University dissertation from Division of Medical Radiation Physics, Lund University

  Author : Peder Kock; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gamma spectrometry; airborne; car-borne; radioactive; orphan sources; hypothesis testing; background radiation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bortglömda, stulna eller på andra sätt borttappade radioaktiva strålkällor som kan anses vara farliga för allmänheten kallas herrelösa strålkällor. Denna avhandling handlar om metoder för att hitta herrelösa strålkällor som emitterar s.k. gammastrålning, bestående av ljuspartiklar med mycket hög energi. READ MORE

 3. 3. Methods for localizing and quantifying radionuclide sources and deposition using in situ gamma spectrometry : Critical review of the peak-to-valley method based on experimental studies and applications in Georgia and Japan

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Karl Östlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; In situ gamma spectrometry;

  Abstract : Inom beredskapen mot radiologiska och nukleära olyckor och katastrofer spelar strålningsmätningar en avgörande roll för att ta reda på vad som har hänt och hur farligt det är för människa, djur och natur och på vilket sätt det påverkar miljö och samhällsfunktioner. I Sverige och många andra länder i världen har allmänheten en rättighet att få reda på vad som hänt och vad de utsätts för i ett eventuellt olycksscenario. READ MORE