Search for dissertations about: "molecular mechanics MM"

Showing result 1 - 5 of 19 swedish dissertations containing the words molecular mechanics MM.

 1. 1. A multivariate approach to characterization of drug-like molecules, proteins and the interactions between them

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Anton Lindström; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; binding affinity; prediction; CAMD; principal component analysis PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; docking; geometry optimization; protein secondary structure characterization; implicit solvent; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molecular mechanics MM ; drug discovery; bindningsaffinitet; prediktion; dockning; geometrioptimering; sekundärstruktur; matematisk vattenmodel; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molekylmekanik MM ; läkemedelsdesign; principal komponent analys PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; NATURAL SCIENCES Chemistry Other chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Övrig kemi;

  Abstract : En sjukdom kan många gånger härledas till en kaskadereaktion mellan proteiner, co-faktorer och substrat. Denna kaskadreaktion blir många gånger målet för att behandla sjukdomen med läkemedel. För att designa nya läkemedelsmoleyler används vanligen datorbaserade verktyg. READ MORE

 2. 2. QM/MM free-energy perturbation and other methods to estimate ligand-binding affinities

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Theoretical Chemistry

  Author : Martin Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-02]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer-aided drug design; protein–ligand binding; molecular dynamics; free-energy perturbation; QM MM; convergence;

  Abstract : Proteiner är en av människokroppens byggstenar och har en mängd viktiga ochnödvändiga biologiska funktioner genom att delta i kemiska reaktioner och processer.De flesta proteiner har en bindningsficka som styr proteinets biologiska funktiongenom bindning av andra molekyler. READ MORE

 3. 3. Luminescence properties of flexible conjugated dyes

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jonas Sjöqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; force field; molecular dynamics; linear absorption; QM MM; absorption spectrum; emission spectrum; water solvation; stokes shift;

  Abstract : In this licentiate thesis the luminescence properties of two flexible conjugated dyes have been studied. The first, Pt1, is a platinum(II) acetylide chromophore used in optical power limiting materials. READ MORE

 4. 4. Theoretical studies of porphyrin proteins

  University dissertation from Emma Sigfridsson, Department of theoretical Chemistry, Chemical Centre

  Author : Emma Sigfridsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molecular mechanics; quantum chemical calculations; electrostatic potential charges; atomic charges; ferrochelatase; cytochrome; myoglobin; Porphyrin; haem; QM MM; reorganisation energy; Theoretical chemistry; quantum chemistry; Teoretisk kemi; kvantkemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hemoglobin, det protein som transporterar syre i blodet är förmodligen det mest välkända proteinet. Det är ett av många exempel på porfyrinproteiner, dvs. proteiner med en porfyrinring i det aktiva centrat. Porfyrinen kan binda en metalljon i mitten av ringen. READ MORE

 5. 5. Assessment of Computational Methods for Ligand Binding

  University dissertation from Division of Theoretical Chemistry, Department of Chemistry, Lund University

  Author : Paulius Mikulskis; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; binding affinities; MM GBSA; MM PBSA; LIE; FEP; TI; BAR; protein-ligand complexes; drug design;

  Abstract : Popular Abstract in English Proteins are a big biological molecules that help cells to function. Proteins play important roles in all vital processes of the living cell, transporting molecules, speeding up chemical reactions, supporting structure of other proteins and the cell, helping the cell to move. Various disease-causing agents (e.g. READ MORE