Search for dissertations about: "molekylmekanik MM"

Found 2 swedish dissertations containing the words molekylmekanik MM.

 1. 1. A multivariate approach to characterization of drug-like molecules, proteins and the interactions between them

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Anton Lindström; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; binding affinity; prediction; CAMD; principal component analysis PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; docking; geometry optimization; protein secondary structure characterization; implicit solvent; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molecular mechanics MM ; drug discovery; bindningsaffinitet; prediktion; dockning; geometrioptimering; sekundärstruktur; matematisk vattenmodel; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molekylmekanik MM ; läkemedelsdesign; principal komponent analys PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; NATURAL SCIENCES Chemistry Other chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Övrig kemi;

  Abstract : En sjukdom kan många gånger härledas till en kaskadereaktion mellan proteiner, co-faktorer och substrat. Denna kaskadreaktion blir många gånger målet för att behandla sjukdomen med läkemedel. För att designa nya läkemedelsmoleyler används vanligen datorbaserade verktyg. READ MORE

 2. 2. QM/MM free-energy perturbation and other methods to estimate ligand-binding affinities

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Theoretical Chemistry

  Author : Martin Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-02]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer-aided drug design; protein–ligand binding; molecular dynamics; free-energy perturbation; QM MM; convergence;

  Abstract : Proteiner är en av människokroppens byggstenar och har en mängd viktiga ochnödvändiga biologiska funktioner genom att delta i kemiska reaktioner och processer.De flesta proteiner har en bindningsficka som styr proteinets biologiska funktiongenom bindning av andra molekyler. READ MORE