Search for dissertations about: "montmorillonit."

Showing result 1 - 5 of 11 swedish dissertations containing the word montmorillonit..

 1. 1. Stability and sorption capacity of montmorillonite colloids Investigation of size fractional differences and effects of γ-irradiation

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Karin Norrfors; KTH.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; montmorillonite; colloids; size effect; γ-irradiation; sorption; colloid stability; radionuclides; montmorillonit; kolloider; storlekseffekt; γ-bestrålning; sorption; kollodial stabilitet; radionuklider; Kemi; Chemistry;

  Abstract : Bentonite clay is intended to form one of the barriers in most repositories of spent nuclear fuel located in granite. One important function of the bentonite barrier is to retard transport of radionuclides in the event of waste canister failure. Bentonite has a high sorption capacity of cations and its main constituent is montmorillonite. READ MORE

 2. 2. Exploring Biopolymer-Clay Nanocomposite Materials by Molecular Modelling

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Yan Wang; KTH.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bio-nanocomposite; interfacial mechanism; binding affinity; dimensional stability; counterions; hydration; stress-strain behavior; xyloglucan; chitosan; chitin; molecular dynamics; montmorillonite.; 生物复合材料,界面机理,分子间亲和力,材料尺寸稳定性,抗衡离子,水合作用,应力应变表现, 木葡聚糖,壳聚糖,甲壳素,分子动力学模拟,蒙脱土; bio-nanokompositer; gränsytor; affinitet; dimensionsstabilitet; jonhydrering; spännings-töjningsbeteende; xyloglukan; kitosan; kitin; molekyldynamisk; montmorillonit.; Kemi; Chemistry; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Abstract : In this thesis, bio-nanocomposites made from two alternative biopolymers and montmorillonite (Mnt) clay have been investigated by molecular modelling. These biopolymers are xyloglucan (XG) and chitosan (CHS), both of which are abundant, renewable, and cost-effective. READ MORE

 3. 3. Evaluation of the Tactoid Formation in Clay Systems

  University dissertation from mediatryck, Lund University

  Author : Maria Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-04-12]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lera; Montmorillonit; Nano-plattor; Taktoider; Anisotropi; Grov korninga modeller; MD simuleringar; MC simuleringar; SAXS; Svälltryck; Clay; Montmorillonite; Nanoplatelets; Tactoid; Anisotropy; Coarse-grained models; MD simulations; MC simulations; SAXS; Swelling pressure;

  Abstract : Lera består utav små finkorniga lermineraler, vilka utgörs till stor del av elektrostatiskt laddade nanopartiklar, även kallade lerplattor. En lerplatta har en tjocklek på en miljarddels meter och dess diameter kan variera alltifrån fem till tusen gånger större än tjockleken, vilket kan jämföras med ett A4-ark, där kortsidan är tusen gånger större än tjockleken. READ MORE

 4. 4. Biodegradable Blends and Nanocomposite Films with Amylopectin, Poly(lactic acid) and Chitosan Matrices

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : David Nordqvist; KTH.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; amylopectin; chitosan; microfibrillated cellulose; nanocomposite; montmorillonite; coupling agent; amylopektin; kitosan; mikrofibrillär cellulose; nanokomposit; montmorillonit; kompatibilisator; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Abstract : Användningan av engångsförpackningar har ökat kraftigt de senaste åren. Den absolut största delen av dessa förpackningar tillverkars av oljebaserade plaster såsom polyetylen (PE) och polypropylen (PP). Dessa har även en oerhört lång nedbrytningstid, vilket gör det viktigt att finna mer miljövänliga alternativ. READ MORE

 5. 5. The impact of groundwater chemistry on the stability of bentonite colloids

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Sandra Garcia Garcia; KTH.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Abstract : I det svenska djupförvaret för kärnbränsle ska kompakterad bentonit användas som barriär mellan kopparkapslar med utbränt kärnbränsle och berget. I kontakt med vattenförande sprickor kan bentonitbarriären under vissa omständigheter avge montmorillonitkolloider. READ MORE