Search for dissertations about: "multidimensional scaling"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the words multidimensional scaling.

 1. 1. Getting a Feel for Tactile Space Exploring Haptic Perception of Microtexture

  University dissertation from Stockholm : Department of Psychology, Stockholm Univeristy

  Author : Martin Arvidsson; Stockholms universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Haptic; fine texture perception; multidimensional scaling; tactile; roughness; vibrations; spatial; psykologi; Psychology;

  Abstract : The present thesis is based on three studies that research different aspects of fine texture perception. The goal is to better understand the mechanisms involved in haptic perception of textures below 200 µm, also known as microtextures. READ MORE

 2. 2. Statistically Guided Visualization and Exploratory Analysis of Omics Data

  University dissertation from Stockholm : Department of Psychology, Stockholm Univeristy

  Author : Charlotte Soneson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bioinformatics; Exploratory analysis; Multidimensional Scaling; Omics data; Principal component analysis; Visualization;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Många av dagens stora folksjukdomar, såsom cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, kopplas i allt högre grad samman med olika riskfaktorer som beror på förändringar i arvsmassan. Dessa nya kopplingar har möjliggjorts tack vare den extrema utveckling av genetiska mätmetoder som har skett under de senaste 15 åren. READ MORE

 3. 3. Tactile Perception Role of Friction and Texture

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Lisa Skedung; KTH.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human skin; tactile friction; finger friction; skin friction; skin tribology; biotribology; tactile perception; haptic perception; psychophysics; haptics; surface roughness; surface texture; contact area; nanostructure; model surfaces; surface wrinkling; printing paper; tissue paper; magnitude estimation; multidimensional scaling; tactile threshold; psychophysical relations; smoothness; coolness; coarseness; softness; force sensor; skin lipids; topical formulations; skin creams; taktil friktion; fingerfriktion; hudfriktion; hudtribologi; biotribologi; taktil perception; psykofysik; haptik; ytråhet; ytstruktur; ytveckning; nanostruktur; kontaktarea; modellytor; friktionskoefficient; kraftmätare; bestruket papper; obestruket papper; tryckpapper; mjukpapper; multidimensionell skalning; magnitud estimation; taktilt tröskelvärde; lenhet; mjukhet; svalhet; strävhet; hudlipider; topikala beredningar; hudkräm;

  Abstract : Tactile perception is considered an important contributor to the overall consumer experience of a product. However, what physical properties that create the specifics of tactile perception, are still not completely understood. READ MORE

 4. 4. Tactile Perception - Role of Physical Properties

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Lisa Skedung; KTH.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Finger Friction; Skin Friction; Paper Friction; Friction Coefficient; Piezoelectric Force Sensor; Skin Tribology; Biotribology; Soft Tribology; Surface Roughness; Profilometry; Coated Paper; Uncoated Paper; Printing Paper; Magazine Paper; Tactile Perception; Psychophysics; Multidimensional Scaling; Magnitude Estimation; Paper Coarseness; Thermal Conductivity; X-ray Photoelectron Spectroscopy.; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi;

  Abstract : The aim of this thesis is to interconnect human tactile perception with various physical properties of materials. Tactile perception necessitates contact and relative motion between the skin and the surfaces of interest. READ MORE

 5. 5. Geometric Models of Similarity

  University dissertation from Department of Computer Science, Lund University

  Author : Mikael Johannesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; symmetry; similarity; separable dimensions; prominence; multidimensional scaling; Minkowski metric; machine learning; integral dimensions; familiarity; geometric models; distance metric; asymmetry; conceptual spaces; Computer science; numerical analysis; systems; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll; Geometry; algebraic topology; Geometri; algebraisk topologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Även om vi kanske inte tänker på det så ofta så är vår förmåga att bedöma likhet av stor vikt, inte minst då det gäller begreppsbildning och generalisering. Denna avhandling handlar om likhet, speciellt geometriska modeller av likhet. READ MORE