Search for dissertations about: "multiple religious affiliation"

Found 1 swedish dissertation containing the words multiple religious affiliation.

  1. 1. Spirit of Christ Inculturated- A Theological Theme Implicit in Shusaku Endo's Literary Works

    University dissertation from Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

    Author : Emi Masé-Hasegawa; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; Christ.; religious pluralism; multiple religious affiliation; spirituality; koshinto; literature; Japanese religions; Japanese literature; Japan; Christianity; Japanese Christianity; Endo; inculturation; systematisk och praktisk ; Paleo-Siberian languages and literatures; Korean; Japanese; Koreanska; japanska och paleosibiriska språk; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Shusaku Endo (1923-1960) är en romersk-katolsk, japansk romanförfattare. Från 1950-1953 studerade han fransk litteratur I Lyon, Frankrike. När han återvänt från Lyon, började Endo en karriär som författare. READ MORE