Search for dissertations about: "muskelsystem"

Showing result 1 - 5 of 52 swedish dissertations containing the word muskelsystem.

 1. 1. Identification of Arthritis Susceptibility Genes in Mice and Humans

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Emma Ahlqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; transplantation; serology; Immunology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Biomedicinska vetenskaper; QTL; Biomedical sciences; Rheumatoid arthritis; Collagen-induced arthritis; serologi; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Abstract : Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease with a largely unknown aetiology. The risk of developing RA is partly dependent on genetic factors, which has motivated extensive efforts to identify the disease regulating genes as away to understand disease pathogenesis. READ MORE

 2. 2. Follow-up of children with congenital clubfoot. Development of a new evaluation instrument

  University dissertation from Institution for Health Sciences, Division of Physiotherapy, Lund University Department of Orthopaedics, Lund University Hospital

  Author : Hanneke Andriesse; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Validity; Assessment instrument; Clubfoot; Reliability; Responsivenss; Treatment evaluation; Developmental motor ability; Skeleton; rheumatology locomotion; muscle system; muskelsystem; Skelett; Surgery; reumatologi; traumatologi; Rehabilitering medicinsk och social ; rehabilitation; revalidation; kinesitherapy; Physical medicine; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Klumpfot är en medfödd fotfelställning, som drabbar 1 av 1000 barn. Behandlingen består initialt av korrektion av felställningen, genom töjning och eventuellt operation. Det finns flera alternativa metoder att genomföra töjningar, och flera alternativa operationsmetoder. READ MORE

 3. 3. On the etiology and pathogenesis of systemic lupus erythematosus with special reference to environmental factors

  University dissertation from Anders Bengtsson, Dept of Rheumatology, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Author : Anders Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Skeleton; Risk factors; Human parvovirus B19; Immune complex; Disease activity; Interferon-alpha; SLE; Retrovirus;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun reumatisk systemsjukdom som drabbar flera av kroppens olika organsystem, såsom rörelseapparat, hud och inre organ. Vidare ses en mångfald störningar i kroppens immunsystem. Sjukdomen drabbar oftast kvinnor. READ MORE

 4. 4. Structure and Interactions of the Extracellular Matrix Protein PRELP

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Eva Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reumatologi; muskelsystem; Skelett; extracellular matrix; PRELP; heparin; heparan sulfate; perlecan; collagen; cell-binding; Skeleton; rheumatology locomotion; muscle system; Biochemistry; Metabolism; Biokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bindväv är ett samlingsnamn för vävnader som ger form och struktur i olika organ i kroppen. I brosk och ben utgör bindväven hela eller stora delar av organet, medan i andra organ, t.ex. muskel, är bindväven endast en liten del. READ MORE

 5. 5. Chronic musculoskeletal pain: a multifactorial process

  University dissertation from FoU-Centre; Spenshult; SE-313 92 Oskarström; Sweden

  Author : Stefan Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; widespread; SF-36; risk factors; rheumatoid arthritis; pain; musculoskeletal; epidemiology; fibromyalgia; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund En grundförutsättning för detta avhandlingsarbete var att smärta i rörelseapparaten kan studeras som ett samlat begrepp. Med två undantag, fibromyalgi och reumatoid artrit, avstod vi därför från att beskriva smärtan utifrån specifika diagnoser. READ MORE