Search for dissertations about: "nanowire devices"

Showing result 1 - 5 of 90 swedish dissertations containing the words nanowire devices.

 1. 1. Nanowire Superinductors

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : David Niepce; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Disordered Superconductors; Superinductance; Superinductor; Resonator; Nanowire; TLS;

  Abstract : In this thesis, we demonstrate that a disordered superconductor with a high kinetic inductance can realize a low microwave loss, non-dissipative circuit element with an impedance greater than the quantum resistance (Rq = h/4e^2 = 6.5kΩ). READ MORE

 2. 2. InAs Nanowire Devices and Circuits

  University dissertation from Electrical and Information Technology, Lund University

  Author : Kristofer Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Modelling; Circuit; Simulation; Ballistic; Capacitor; Transistor; RF; Band structure; III-V semiconductor; InAs; MOSFET; Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor; Nanowire; Amplifier;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sedan introduktionen av transistorn och den integrerade kretsen har teknologin inom halvledarindustrin utvecklats i en mycket hög takt. Genom att bygga allt mindre och snabbare transistorer har en exponentiell förbättring av prestanda bibehållits sedan 1960-talet, ett fenomen känt som Moores Lag. READ MORE

 3. 3. Electron Transport in Nanowire Quantum Devices

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Henrik Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Superconductivity; Spin-orbit coupling; the Kondo effect; the Zeeman effect; Quantum dots; Nanowire memories; Nanowire transistors; InSb; InAs; Nanowires; Electron transport; Andreev reflections; Nanowire RF-SET; Noise in nanowires;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I den här avhandlingen studeras de elektriska egenskaperna hos nanotrådar av halvledarmaterial. En halvledare är ett mellanting av en ledare och en isolator, där den elektriska ledningsförmågan kan styras både genom att förorena materialet med andra ämnen och genom att påverka materialet med ett elektriskt fält. READ MORE

 4. 4. Development of new characterization techniques for III-V nanowire devices

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physics, Division of Synchrotron Radiation Research

  Author : Olof Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-01]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; STM; XPS; Semiconductor nanowires; nanowire devices; top contact mode; HAXPES; Fysicumarkivet A:2017:Persson;

  Abstract : Den här avhandlingen presenterar nya metoder och tekniker som utvecklats för att undersöka nanotrådars (NT) och NT-enheters egenskaper, och de resultat som erhållits med dessa. Växt och karakterisering av NT har blivit en stor forskningsområde då NT har visat sig förbättra egenskaperna hos många tillämpningar inom halvledarteknologin, såsom transistorer, solceller och lysdioder. READ MORE

 5. 5. Vertical InAs Nanowire Devices and RF Circuits

  University dissertation from Lund University

  Author : Martin Berg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MOSFET; Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor; Transistor; Vertical; InAs; III-V semiconductor; Nanowire; Fabrication; DC; Resistor; TLM; RF; Mixer; Circuit.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste årtiondena har prestandan i elektriska kretsar växt i en rasande takt. Detta har lett till otaliga innovationer som har förbättrat samhället. Grunden till denna utveckling grundar sig i två uppfinningar: transistorn och den integrerade kresten. READ MORE