Search for dissertations about: "naturligt beteende"

Showing result 1 - 5 of 12 swedish dissertations containing the words naturligt beteende.

 1. 1. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  University dissertation from Linköping : Linköping Univeristy Electronic Press

  Author : Henrik Lerner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd;

  Abstract : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. READ MORE

 2. 2. Modeling and Diagnosis of Friction and Wear in Industrial Robots

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : André Carvalho Bittencourt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : High availability and low operational costs are critical for industrial systems. While industrial equipments are designed to endure several years of uninterrupted operation, their behavior and performance will eventually deteriorate over time. READ MORE

 3. 3. Perpendicular to grain fracture analysis of wooden structural elements - Models and applications

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Henrik Danielsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fracture mechanics; cohesive zone modeling; Weibull theory; wood; glulam; orthotropy; heterogeneity; hole; dowel; asymmetric loading;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trä är ett konstruktionsmaterial med många positiva egenskaper, både avseende mekaniska och tekniska egenskaper och avseende det som ibland kallas mjuka egenskaper. Trä har generellt hög styrka i förhållande till sin vikt, det är ett naturligt förnybart material och det anses av många vara estetiskt tilltalande. READ MORE

 4. 4. Integration of Non-synchronous Generation - Frequency Dynamics

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Johan Björnstedt; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency control; Frequency dynamics; Frequency response; Non-synchronous generation; Power system; Synthetic inertia; Wind power;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I Sverige och Norden har elproduktion traditionellt skett med huvudsakligen vattenkraft och kärnkraft. Detta håller dock på att förändras i takt med en allt större vindkraftsutbyggnad. READ MORE

 5. 5. Magnetic orientation in migratory birds

  University dissertation from Rachel Muheim

  Author : Rachel Muheim; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; Djurekologi; cue-conflict; clock-shift; cue calibration; geomagnetic field; high Arctic latitudes; Emlen funnel; magnetic compass; magnetoreception; navigation; migration; bird; orientation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Om flyttfåglarnas magnetiska orientering Fåglarnas flyttning har fascinerat människan i alla tider och det finns fortfarande många obesvarade frågor om hur fåglarna hittar sina flyttningsvägar. Flyttande fåglar använder olika typer av ledtrådar för att orientera sig. READ MORE