Search for dissertations about: "naturreservat"

Found 4 swedish dissertations containing the word naturreservat.

 1. 1. Participation and Legitimacy Actor Involvement for Nature Conservation

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Linn Rabe; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; legitimacy; multi-level; governance; actor involvement; marine protected areas; coastal management; public consultation; locals; nature resource conflict; public-private relations; HELCOM; Baltic Sea; Sweden; Deltagande; samråd; naturvård; miljöskydd; samhällsstyrning; länsstyrelse; naturreservat; marin förvaltning; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Abstract : This PhD thesis in environmental science aims to contribute to the theoretical and empirical understanding of the relation between participation and legitimacy in multi-level environmental governance.It is widely assumed that actor involvement has great potential to improve the legitimacy of nature conservation through long-term acceptance and target achievement. READ MORE

 2. 2. Submerged Landscapes in the Hanö Bay : Early Holocene shoreline displacement and human environments in the southern Baltic Basin

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Quaternary Sciences

  Author : Anton Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Submerged landscapes; Baltic Sea; Southern Sweden; Geoarchaeology; Mesolithic; Early Holocene; Environmental reconstruction; Shoreline displacement;

  Abstract : Under istider, när stora mängder havsvatten var bundet i inlandsisar, var den globala havsnivån lägre än idag och stora delar av kontinentalsockeln torrlagd. Den senaste istiden (cirka 115 000–12 000 år sedan) var inget undantag, då torrlagda områden utvecklades till ekologiskt rika kustområden som möjliggjorde människans spridning över världen. READ MORE

 3. 3. The Late Holocene history of beech Fagus sylvatica and Norway spruce Picea abies at stand-scale in southern Sweden

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Leif Björkman; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; south Sweden; Late Holocene; succession; disturbance; forest history; forest continuity; population dynamics; immigration; palaeoecology; pollen analysis; Fagus sylvatica; Picea abies; Geologi; fysisk geografi; Palaeobotany; phylogeny; palynology; Paleobotanik; fylogeni; palynologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av min doktorandutbildning vid Kvartärgeologiska avdelningen, Geologiska institutionen, Lunds universitet. Avhandlingen baseras på pollenanlytiska undersökningar av ett antal lokaler i södra Sverige. I denna syntes sammanfattas resultaten av undersökningarna. READ MORE

 4. 4. Insect Diversity in Changing Landscapes

  University dissertation from Ekologiska institutionen, Lunds universitet

  Author : Markus Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; växtparasitologi; Entomologi; plant parasitology; Zoology; Zoologi; Entomology; Ekologi; Ecology; butterfly; bee; dispersal; extinction; Djurekologi; Animal ecology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studerades artrikedom, rörelsemönster och utdöenden bland fjärilar och solitära bin. Under senare år har det uppmärksammats att antalet arter av insekter minskar i en alarmerande takt. Fjärilar, bin, blomflugor m.fl. READ MORE