Search for dissertations about: "naturturism"

Found 3 swedish dissertations containing the word naturturism.

 1. 1. Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Lena Petersson Forsberg; Blekinge Tekniska Högskola.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outdoor recreation; public interest; friluftsliv; allmänt intresse; planeringslagstiftning; fysisk planering; naturturism; allmänintresse; intresseavvägning;

  Abstract : Denna avhandling syftar till att belysa hur friluftsliv och naturturism hanteras i den kommunala fysiska planeringen. Detta diskuteras i relation till myndigheters uttalade policys där vikten av friluftsliv framhålls och allmänhetens attityder till friluftsliv. READ MORE

 2. 2. Understanding recreational landscapes. Developing a knowledge base on outdoor recreation monitoring in Swedish coastal and marine areas

  University dissertation from Göteborg : Göteborgs Universitet

  Author : Andreas Skriver Hansen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Friluftsliv; Naturturism; Nationalparker; Kuster; Hav; Landskap; Outdoor life; Ecotourism; Landskap; Sverige; Kosterhavet; Outdoor recreation monitoring; Outdoor recreation management; Outdoor recreation; Coastal and marine areas; quantitative qualitative methods; Landscapes; Sweden;

  Abstract : Hansen, Andreas Skriver. 2016. Understanding recreational landscapes. Developing a knowledge base on outdoor recreation monitoring in Swedish coastal and marine areas. READ MORE

 3. 3. Information on recreation and tourism in spatial planning in the Swedish mountains Methods and need for knowledge

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Tuomas Vuorio; Mittuniversitetet.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Fysisk planering; Spatial Planning; Outdoor Recreation; Nature Tourism; Visitor Monitoring;

  Abstract : Effektiv fysisk planering i fjällen förutsätter tillförlitlig och bra kunskap om turism och friluftsliv. Kommunerna behöver lämplig data att basera sin planering på. En förutsättning för effektivare kunskapsförsörjning är forskning och utveckling av metoder. READ MORE