Search for dissertations about: "neurofysiologi"

Showing result 1 - 5 of 171 swedish dissertations containing the word neurofysiologi.

 1. 1. The Cerebello-Olivary Feedback System

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Fredrik Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurology; neuropsychology; Fysiologi; Physiology; Cerebellum; Purkinje cell; Inferior olive; Neurologi; Nucleo-olivary; Climbing fibre.; Deep cerebellar nuclei;

  Abstract : The pathway from the deep cerebellar nuclei to the inferior olive, the nucleo-olivary pathway, is known to be inhibitory. The physiological and temporal properties, as well as the localisation, of the nucleo-olivary pathway were characterised in the decerebrate ferret. READ MORE

 2. 2. Cerebellar Control of Classical Conditioning

  University dissertation from Department of Physiological Sciences, Lund University

  Author : Magnus Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Associative module; Bilateral; Orbicularis oculi muscle; Inferior olive; Purkinje cell; Eyeblink; Conditioned response; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Lillhjärnans kontroll av klassisk betingning Klassisk betingning är en enkel och fundamental form av inlärning. Ett neutralt betingat stimulus (eng. conditioned stimulus eller CS), som t.e. READ MORE

 3. 3. Functional Organization of Cerebellar Modules Controlling Forelimb Movements: Climbing and Mossy Fibre Input and Motor Output via the Red Nucleus and Motor Cortex

  University dissertation from Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Author : Henrik Jörntell; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; Neurologi; neurofysiologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I hjärnan finns ett fantastiskt effektivt kontrollsystem för utförandet av olika typer av rörelser. Lillhjärnan är en viktig del av detta kontrollsystem eftersom skador på lillhjärnan kan leda till att fint styrda rörelser blir svårare eller kanske helt omöjliga att utföra. READ MORE

 4. 4. Molecular mechanisms of synaptic transmission and plasticity in spinal sensory pathways

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Max Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; electron microscopy; synaptic plasticity; synapse; pain; spinal cord; hyperalgesia; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det är normalt, och oftast inget man reflekterar över, att en vävnadsskada (exempelvis ett hudsår) är förknippad med förhöjd smärtkänslighet. Denna delas in i två fenomen: hyperalgesi, en förhöjd upplevelse av smärtsamma stimuli, och allodyni, som innebär att ett vanligtvis milt stimulus, exempelvis lätt beröring, upplevs som smärtsamt. READ MORE

 5. 5. Itch and Pain Inhibitory Mechanisms in Humans - evidence for a differential control of nociceptive senses

  University dissertation from Hans-Jörgen Nilsson, Dept of Physiological Sciences, Sölvegatan 19, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Hans-Jörgen Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; Neurology; Human; TENS; Somatosensory; Pruritus; Analgesia; Pain; Nociception; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Information om smärta, klåda och temperaturförändringar förmedlas till centrala nervsystemet av tunna nervfibrer som leder nervimpulser relativt långsamt. Information om beröring av huden förmedlas istället av grova och snabbt ledande nervfibrer. READ MORE