Search for dissertations about: "neurogenesis"

Showing result 1 - 5 of 141 swedish dissertations containing the word neurogenesis.

 1. 1. Regeneration in the adult brain after focal cerebral ischemia exploration of neurogenesis and angiogenesis

  University dissertation from Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Author : Wei Jiang; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; neurogenesis; angiogenesis; rats; mice; gliosis; BrdU; CBF; protein synthesis; ATP; penumbra; reperfusion; VEGF; 3-D confocal; photothrombosis; MCAO; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin;

  Abstract : Background: Ischemic stroke ranks as the third major cause of clinical mortality and the leading cause of handicap in adults. Each year, stroke occurs in about 30,000 Swedes. The severity of an acute ischemic stroke depends mainly on the degree and duration of local cerebral blood flow (lCBF) reduction. READ MORE

 2. 2. Neurogenesis and transplantation in stroke-damaged brain

  University dissertation from Lund University

  Author : Vladimer Darsalia; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; Neurology; Stroke; Transplantation; Stem cells; Aging; Neurogenesis; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stroke hos unga vuxna råttor och möss utlöser neurogenes i den skadade regionen striatum samt i den intakta hippocampus, men eftersom stroke framförallt drabbar äldre individer, är det av största vikt att utröna åldrandets effekt på hjärnans mekanismer för återhämtning. Gamla och unga vuxna råttor inducerades med stroke genom transient ocklusion av mellersta hjärnartären (middle cerebral artery occlusion, MCAO) och delande celler märktes in med den mitotiska markören BrdU genom intraperitoneal administrering. READ MORE

 3. 3. Death mechanisms compromising hippocampal neurogenesis after status epilepticus

  University dissertation from Christine Ekdahl Clementson; [email protected]

  Author : Christine Ekdahl Clementson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; minocycline; lipopolysaccharide; microglia activation; status epilepticus; epilepsy; cysteinyl aspartate-specific proteases; apoptosis; neurogenesis; progenitor cell progeny;

  Abstract : Status epilepticus (SE) leads to neurodegeneration as well as neurogenesis in the adult rat hippocampus. This thesis demonstrates that even if the neurogenic response initially is very pronounced, with a several-fold increase in cell proliferation, the survival of the newly formed neurons is compromised by a death mechanism involving mitochondria-related caspases. READ MORE

 4. 4. Brain Inflammation and Adult Hippocampal Neurogenesis in Epilepsy

  University dissertation from Neurology, Lund

  Author : Deepti Chugh; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epilepsy; Inflammation; Neurogenesis; Hippocampus; Microglia; Adhesion molecules; Scaffolding proteins;

  Abstract : Epilepsy is a severe chronic neurological disorder characterized by recurrent spontaneous seizures. Excitatory/inhibitory (E/I) imbalance, neuronal loss, brain inflammation, and altered adult neurogenesis are some of the characteristic hallmarks of epilepsy. READ MORE

 5. 5. Neurogenesis in the adult brain from ballyhoo to sobriety

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Helena Frielingsdorf; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; Nerve growth factor; acetylcholine; GABA; learning; hippocampus; Neurogenesis; dopamine; substantia nigra;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En av hjärnans mest fascinerande egenskaper är dess förmåga att ständigt anpassa sig till nya utmaningar och förändringar i den yttre eller inre miljön. Denna formbarhet, eller plasticitet, sker på olika nivåer från små förändringar på molekylnivå till antalet av eller styrkan i förbindelser mellan nervceller och mängden transmittorsubstans de utsöndrar. READ MORE