Search for dissertations about: "neurohumoral activation"

Found 2 swedish dissertations containing the words neurohumoral activation.

 1. 1. Nitrates and Left Ventricular Dysfunction

  University dissertation from Erik Tingberg Department of Clinical Sciences, Lund Cardiology, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden

  Author : Erik Tingberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; lipid peroxidation; malondialdehyde; peptide; brain natriuretic peptide; left ventricular dysfunction; nitrates; acute myocardial infarction; heart failure; atrial natriuretic; diuretics; echocardiography; haemodynamic measurements; neurohumoral activation; diastolic dysfunction; Cardiovascular system; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Kardiovaskulära systemet; oxidative stress; isoprostanes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nyligen genomförda undersökningar pekar på att mellan en och två procent av den vuxna befolkningen lider av hjärtsvikt (hjärtinsufficiens/hjärtinkompensation), en oförmåga hos hjärtat att med ett normalt fyllnadstryck förse kroppens olika organ med blod. Vanligtvis är orsaken primärt kardiell (utgående från hjärtat) där ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom) utgör den största gruppen antingen orsakad av en hjärtinfarkt, där den kvarvarande hjärtmuskeln är otillräcklig för att upprätthålla en adekvat pumpförmåga, eller orsakad av en fortlöpande hjärtmuskelskada orsakad av kronisk syrebrist i hjärtmuskel på basen av kranskärlsförträngningar. READ MORE

 2. 2. Adenosine A2A and ATP receptors in PC12 cells

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

  Author : Giulia Arslan; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PC12 cells; A2A receptors; ATP receptors; NGF; MAPK; Hypoxia; Cyclic AMP;

  Abstract : PC12 cells, originally isolated from a rat pheochromocytoma, are widely used to study receptor pharmacology and nerve cell differentiation. They are the neoplastic counterpart of adrenal chromaffin cells, but upon treatment with NGF they acquire a neuronal phenotype. READ MORE