Search for dissertations about: "neuronal death"

Showing result 1 - 5 of 185 swedish dissertations containing the words neuronal death.

 1. 1. Neuronal Cell Death and Restoration in the Basal Ganglia: Implications for Huntington's and Parkinson's diseases

  University dissertation from Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Author : Oskar Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; basal ganglia; Parkinson s disease; Huntington s disease; neural transplantation; restoration; NMDA receptor; excitotoxicity; calcium; caspase; neuronal cell death; apoptosis; transgenic mouse; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Basala ganglierna ligger under hjärnbarken i hjärnan och består av grupper av nervceller som är förbundna med varandra och med hjärnbarken. Till dessa grupper av nervceller hör striatum, globus pallidus, subthalamicus-kärnan och substantia nigra. READ MORE

 2. 2. Temporal events in neuronal differentiation and cell death : expression and processing of the Alzheimer's amyloid precursor protein family and a protein at the nuclear pore

  University dissertation from Stockholm : Dep. of Neurochemistry, Stockholm University

  Author : Marie Beckman; Stockholms universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Chemistry Neurochemistry; MEDICIN Kemi Neurokemi; Neurochemistry and Neurotoxicology; neurokemi och neurotoxikologi;

  Abstract : The present study had two major objectives: 1) to elucidate the involvement of Alzheimer’s amyloid precursor protein (APP) family in neuronal differentiation, and the effect of the Alzheimer’s disease (AD)-linked mutation APPV642I on signal transduction; 2) to investigate the fate of the nuclear pore complex protein POM121 during apoptosis and to examine the possibility of using green fluorescent protein (GFP)-labelled POM121 as a non-invasive sensor of apoptosis in living (non-fixed) cells.APP is the parent protein of the b-amyloid peptide, which is the major peptide constituent in the “senile plaques” of AD. READ MORE

 3. 3. Sensory neuronal protection & improving regeneration after peripheral nerve injury

  University dissertation from Umeå : Kirurgisk och perioperativ vetenskap

  Author : Andrew McKay Hart; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; cell death; TUNEL; optical disection; dorsal root ganglion; peripheral nerve; nerve conduit; Schwann cell; glial growth factor; leukaemia inhibitory factor; acetyl-L-carnitine; N-acetyl-cysteine; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; neurokirurgi; Neurosurgery;

  Abstract : Peripheral nerve trauma is a common cause of considerable functional morbidity, and healthcare expenditure. Particularly in the ~15% of injuries unsuitable for primary repair, standard clinical management results in inadequate sensory restitution in the majority of cases, despite the rigorous application of complex microsurgical techniques. READ MORE

 4. 4. Mechanisms of Mitochondria-Induced Brain Damage Following Ischemia and Hypoglycemia

  University dissertation from Laboratory for Experimental Brain Research, Wallenberg Neuroscience Center, 221 85 Lund, Sweden

  Author : Michel Ferrand-Drake; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cyclosporin A; neuronal death; calpain; caspase; mitochondrial permeability transition; necrosis; apoptosis; cerebral ischemia; hypoglycemia; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det finns en rad situationer då celler, företrädesvis nervceller, i hjärnan dör till följd av en kraftigt begränsad eller helt förhindrad blodtillförsel sk. ischemi. Till dessa hör "Stroke" eller slaganfall. READ MORE

 5. 5. DNA repair and the p53 pathway in ischemic and traumatic brain injury

  University dissertation from Experimental Brain Research, Lund University

  Author : Gregor Tomasevic; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuronal death; DNA repair; knock-out mice; XPA; p53; mRNA; hippocampus; preconditioning; hypothermia; trauma; Brain; ischemia; neurobehavior; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish BAKGRUND Hjärnskador till följd av otillräckligt blodflöde eller skallskador drabbar varje år ett stort antal människor i vårt land. Otillräckligt blodflöde till hjärnan (cerebral ischemi) uppträder vid en rad kliniska tillstånd, exempelvis slaganfall (stroke), hjärtstillestånd och gravt sänkt blodtryck. READ MORE