Search for dissertations about: "neuronal differentiation"

Showing result 1 - 5 of 186 swedish dissertations containing the words neuronal differentiation.

 1. 1. Neuronal and glial differentiation of expanded neural stem and progenitor cells; in vitro and after transplantation

  University dissertation from Anita Frank, WNC, BMC A11, 221 84 Lund

  Author : Cecilia Eriksson Linsmeier; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gtv-a; RCAS A -EGFP; transplantation; cell detection; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; GFP-actin; glial differentiation; neuronal differentiation; neurospheres; glial cultures; bFGF; EGF; cell expansion; cortical primordium; MGE; LGE; CNS; stem- progenitor cells;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om stam- och progenitorceller från den embryonala mushjärnan. Jag har studerat dessa cellers förmåga att växa in vitro (utanför kroppen) samt efter transplantation till hjärnan hos vuxna och nyfödda råttor. READ MORE

 2. 2. Cannabinoids as modulators of cancer cell viability, neuronal differentiation, and embryonal development

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Sofia Gustafsson; Umeå universitet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cannabinoids; cell viability; neuronal differentiation; colorectal cancer; chick embryo; biokemisk farmakologi; biokemisk farmakologi; Toxicology; toxikologi;

  Abstract : Cannabinoids (CBs) are compounds that activate the CB1 and CB2 receptors. CB receptors mediate many different physiological functions, and cannabinoids have been reported to decrease tumor cell viability, proliferation, migration, as well as to modulate metastasis. READ MORE

 3. 3. Stem Cell Plasticity Controlling Neuronal Differentiation Prior to Cell Transplantation

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Laurent Roybon; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Differentiation; Stem cells; Immunology; serology; Immunologi; serologi; transplantation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Parkinsons sjukdom är den näst mest vanliga neurodegenerativa sjukdomen och den drabbar 2% av befolkningen över 65 år. Sjukdomen kännetecknas av en gradvis ökad förlust av dopaminproducerande nervceller. Symtomen tilltar successivt och leder framförallt till allvarliga fördröjningar i rörelsemönstret. READ MORE

 4. 4. Proteolytic processing of the Alzheimer APP protein family during neuronal differentiation

  University dissertation from Stockholm : Department of Neurochemistry, Stockholm University

  Author : Sofia Holback; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APP; APLP1; APLP2; differentiation; processing; retinoic acid; secretase; MEDICINE Chemistry Neurochemistry; MEDICIN Kemi Neurokemi; Neurochemistry and Molecular Neurobiology; neurokemi med molekylär neurobiologi;

  Abstract : Increased amyloid-β (Aβ) load in the brain, neurite degeneration, neuronal loss, and decreased levels of several neurotrophins are among the characteristics of Alzheimer’s disease (AD). Generation of Aβ occurs when the amyloid precursor protein (APP) is proteolytically processed by β- and γ-secretases in the amyloidogenic pathway. READ MORE

 5. 5. Neural Stem Cell Differentiation and Migration

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Anna Erlandsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; CNS; stem cells; neuron; PDGF; SCF; differentiation; migration; ERK; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medical Biochemistry; Medicinsk biokemi;

  Abstract : Neural stem cells are the precursors of neurons, astrocytes and oligodendrocytes. During neural development, the division of stem cells takes place close to the lumen of the neural tube, after which they migrate to their final positions within the central nervous system (CNS). READ MORE