Search for dissertations about: "new home economics"

Showing result 1 - 5 of 29 swedish dissertations containing the words new home economics.

 1. 1. On the Economics and Politics of Mobility

  University dissertation from Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Author : Mounir Karadja; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political economics; migration; development economics; microeconometrics; Economics; nationalekonomi;

  Abstract : Exit, Voice and Political Change: Evidence from Swedish Mass Migration to the United States. During the Age of Mass Migration, 30 million Europeans immigrated to the United States. We study the long-term political effects of this large-scale migration episode on origin communities using detailed historical data from Sweden. READ MORE

 2. 2. Economics of Migration

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Peter Karpestam; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time; Simulations; Remittances; Panel Data; Multiplier Effects; Migration; The Labor Market; Education; Informal and Formal Sectors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen innehåller fyra uppsatser som på ett eller annat sätt relaterar till befolkningsströmningar såsom dess ekonomiska konsekvenser och orsaker. I den första uppsatsen används en hushållsundersökning från Kina för att undersöka huruvida utbildning bidrar till att höja inkomsterna hos hushåll i jordbrukssektorn. READ MORE

 3. 3. Explorations in the New Economic Geography

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Fredrik Gallo; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell ekonomi; International commerce; Majority Voting; Core-Periphery Model; Market Size Effect; Spatial Cournot Competition; Technological Lock-In; Technological Leapfrogging; Agglomeration; New Economic Geography;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har den Nya Ekonomiska Geografin, ett mycket snabbt växande forskningsområde inom internationell ekonomi, som utgångspunkt. Avhandlingen består av fyra kapitel; det första är ett introduktionskapitel och de tre följande är teoretiska studier. Avhandlingen kan sammanfattas som följer. READ MORE

 4. 4. Financial Applications of Markov Chain Monte Carlo Methods

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Andreas Graflund; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Finansiering; Financial science; ekonomiska system; ekonomisk politik; ekonomisk teori; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Mean Reversion; Diversification; Real Estate Stocks; Markov Chain Monte Carlo Methods; Stock Markets; ekonometri;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen omfattar fyra artiklar inom empirisk finansiell ekonomi. Det första kapitlet är en kort sammanfattning av avhandlingens innehåll. Det andra kapitlet, Dynamic Portfolio Selection: The Relevance of Switching Regimes and Investment Horizon. READ MORE

 5. 5. Optimal Taxation in Search Equilibrium

  University dissertation from Uppsala : Nationalekonomiska institutionen

  Author : Per Engström; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Optimal Taxation; unemployment; search; unemployment benefits; home production; Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Abstract : This thesis consists of four self-contained essays.Essay 1 (with Bertil Holmlund and Ann-Sofie Kolm) develops a two-sector general equilibrium search model where ``goods'' are produced exclusively in the market and ”services” are produced both in the market and within the households. READ MORE