Search for dissertations about: "nominalisation"

Found 2 swedish dissertations containing the word nominalisation.

 1. 1. A grammar of Jahai

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Niclas Burenhult; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; expressives; argument; agreement; syntax; modality; Aktionsart; aspect; nominalisation; unitisation; reduplication; cliticisation; affixation; derivational morphology; prestopped nasals; phonology; vowel nasality; Malaysia; endangered languages; Austroasiatic; Mon-Khmer; Jahai; Aslian; Grammar; semantics; semiotics; Grammatik; semantik; semiotik; Phonetics; Fonetik; fonologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Jahai är ett språk som tillhör asli-grenen av språkfamiljen mon-khmer och talas av ca 1000 jägare-samlare i bergsregnskogarna i norra Västmalaysia. Denna avhandling, baserad på språkliga data inhämtade i fält, beskriver och analyserar grammatiken i jahai. READ MORE

 2. 2. Frame of reference in Iwaidja : Towards a culturally responsive early years mathematics program

  University dissertation from Melbourne : RMIT University

  Author : Cris Edmonds-Wathen; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; Indigenous education – primary; language and mathematics; spatial cognition; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Abstract : Most Indigenous Australian language speaking students in remote Northern Territory locations are taught in English by non-Indigenous teachers. Their first languages are inadequately accounted for in mathematics curricula and assessments. READ MORE