Search for dissertations about: "non-linear models"

Showing result 1 - 5 of 282 swedish dissertations containing the words non-linear models.

 1. 1. Non-linear structural equation models : simulation studies of the Kenny-Judd model

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Fan Yang Jonsson; Uppsala universitet.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Statistics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Statistik;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Variational Tensor-Based Models for Image Diffusion in Non-Linear Domains

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Freddie Åström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; image diffusion; variational formulation; denoising; tensor; non-linear;

  Abstract : This dissertation addresses the problem of adaptive image filtering.Although the topic has a long history in the image processing community, researchers continuously present novel methods to obtain ever better image restoration results. READ MORE

 3. 3. Theoretical perspectives on ultrafast and non-linear spectroscopy

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Author : Emil Vinas Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-07]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Non-linear optics; Ultrafast dynamics; Non-equilibrium Green s functions; Density functional theory; Multi-photon absorption; Second harmonic generation; Desorption dynamics; Auger decay; Charge-separation dynamics; Quantum Zeno effect; Fysicumarkivet A:2018:Vinas Boström;

  Abstract : Ljus kan användas till många saker, allt från att sända radiosignaler och skicka information i optiska fibrer, till att lysa upp hem och utvinna energi via solceller. Det ljus vi är mest vana vid som människor är ett intervall av våglängder mellan 400 och 700 nanometer (en nanometer är en miljarddels meter), som svarar mot alla synliga färger mellan rött och violett. READ MORE

 4. 4. Quantum chemical calculations of non-linear optical absorption

  University dissertation from Stockholm : Bioteknologi

  Author : Peter Cronstrand; Mälardalens högskola.; KTH.; [2004]
  Keywords : quantum chemical; non-linear optical; multi-photon absorption;

  Abstract : This thesis represents a quantum chemical treatise ofvarious types of interactions between radiation and molecularsystems, with special emphasis on the nonlinear opticalprocesses of Multi-Photon Absorption and Excited StateAbsorption. Excitation energies, transition dipole moments,two-photon and three-photon tensor elements have beencalculated from different approaches; density functional theoryandab-initiotheory, employing different orders ofcorrelation treatment with the purpose to provide accuratevalues as well as evaluate the quality of the lower ordermethods. READ MORE

 5. 5. Non-Linear Canonical Methods in Strongly Correlated Electron Systems

  University dissertation from Stockholm : Bioteknologi

  Author : Matteo Bazzanella; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Majorana fermions; Emergent Majorana fermions; Non-linear transformation; canonical transformation; Kondo lattice; Mott insulator; Mean-field; Path-integral;

  Abstract : In this thesis some new ideas to perform the analysis of Strongly Correlated Electronic Systems (SCES) are developed. In particular the use of non-linear canonical transformations is considered thoroughly. READ MORE