Search for dissertations about: "non-melanoma skin cancer"

Showing result 1 - 5 of 28 swedish dissertations containing the words non-melanoma skin cancer.

 1. 1. Epidemiology, diagnostics and treatment of non-melanoma skin cancers

  Author : Oscar Zaar; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pain; non-melanoma skin cancer; basal cell carcinoma; merkel cell carcinoma; Bowen’s disease; imaging mass spectrometry; lipidomics; photodynamic therapy;

  Abstract : Skin cancer, including malignant melanoma and non-melanoma skin cancer (NMSC), is a growing problem due to the increasing incidence in Sweden and in other Caucasian populations. NMSCs are diagnosed as often as all other cancers combined and include basal cell carcinoma (BCC), squamous cell carcinoma (SCC), precursors to SCC such as Bowen’s disease (BD) and actinic keratosis (AK), as well as several rare skin cancers including Merkel cell carcinoma (MCC). READ MORE

 2. 2. Human papillomaviruses in skin cancer and cervical cancer

  University dissertation from Department of Medical Microbiology, Lund University

  Author : Kristin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human papillomavirus; serology co-factors; non-melanoma skin cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Papillomvirus (PV) är små virus som förmodligen infekterar alla däggdjur samt fåglar. De papillomvirus som infekterar människa kallas humant papillomvirus (HPV) och kan infektera antingen huden eller slemhinnor. Att livmoderhalscancer orsakas av bestående infektion med HPV har varit känt länge. READ MORE

 3. 3. Aspects of Fluorescence diagnostics and photodynamic therapy of non-melanoma skin cancer

  University dissertation from Department of Medical Microbiology, Lund University

  Author : Carin Sandberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fotodynamisk terapi; fluorescence diagnostik; non-melanoma skin cancer; actinic keratosis; aminolaevulinic acid; fluorescence contrast; methylaminolaevulinic acid; microdialysis; pain; photodynamic therapy;

  Abstract : Aspects of fluorescence diagnostics and photodynamic therapy in non-melanoma skin cancer. Carin Sandberg Department of Dermatology and Venereology, Institute of Clinical Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden. READ MORE

 4. 4. Diversity of Skin Infections

  University dissertation from Avd för medicinsk mikrobiologi

  Author : Johanna Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human papillomavirus; high-throughput sequencing; Staphylococcus auereus; multiple displacement amplification; non melanoma skin cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det är väl känt att infektioner kan orsaka eller medverka till utveckling av vissa former av cancer hos människan. Cirka 20% av den globala cancerincidensen orsakas av infektioner. Patienter med nedsatt immunförsvar har en ökad förekomst av ett flertal virus-orsakade cancerformer, t.ex. READ MORE

 5. 5. Invasion and Proliferation in Malignant Cells

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Sofie Svensson Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancerology; oncology; Cytology; breast cancer; squamous cell carcinoma; basal cell carcinoma; p16; proliferation; invasion; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Två händelser i tumörutvecklingen för en tumörcell är att erhålla okontrollerad celltillväxt och invasiva egenskaper. Detta tillåter tumöran att växa in i den omkringliggande vävnaden. READ MORE