Search for dissertations about: "nuclear structure"

Showing result 1 - 5 of 429 swedish dissertations containing the words nuclear structure.

 1. 1. Nuclear Structure Studies near 208Pb and γ-ray Imaging Techniques

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physics, Division of Nuclear Physics

  Author : Natasa Lalovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nuclear structure; gamma-Ray spectroscopy; AGATA; isomeric decays; relativistic projectile fragmentation; Pb isotopes; nuclear structure; gamma-ray spectroscopy; AGATA; isomeric decays; relativistic projectile fragmentation; Pb isotopes;

  Abstract : AGATA är en speciell positionskänslig detektor för gammastrålning. Genom attanvända en sådan detektor är det möjligt att rekonstruera den väg som gam-mastrålningen tar genom detektorn. Det garanterar en mycket högre känslighetför detektion av gamma strålning än vad var möjlig för tidigare typer av de-tektorer. READ MORE

 2. 2. Nuclear shell structure : studied with (p,2p) and (p,d) reactions

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Björn Fagerström; Uppsala universitet.; [1975]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Quantum-state Selective Nuclear Decay Spectroscopy

  University dissertation from Lund University

  Author : Ch. Lorenz; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-12]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nuclear structure; alpha decay; beta decay; gamma rays; spectroscopy; Penning traps; shell-model calculations; Geant4 Monte Carlo Simulations;

  Abstract : Allt som vi ser och arbetar med i vårt vardagliga liv består av atomer. De är mycket små, omkring 10-10 meter. De syns inte med blotta ögat, utan kräver avancerade elektronmikroskop. Men atomerna själva består av ännu mindrebeståndsdelar, ett elektronmoln som kretsar kring en kärna. READ MORE

 4. 4. Spectroscopic Studies of Isomers Produced in Relativistic Projectile Fragmentation and In-Flight Fission

  University dissertation from Lund University

  Author : Milena Mineva; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Projectile fragmentation; nuclear structure; isomeric states; lifetimes; production rates; Kärnfysik; isomeric ratios; Nuclear physics; Fysicumarkivet A:000; in-flight fission;

  Abstract : This thesis is based on a number of experiments performed at the FRagment Separator (FRS) at the Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH (GSI) in Darmstadt, Germany, in which heavy-ion reactions at relativistic energies have been used to produce nuclei far from stability. In April 1999 projectile fragmentation of 208Pb at 1 GeV/nucleon was used to study so called K-isomers in the neutron-rich isotopes of Lu (Z=71) to Hg (Z=80). READ MORE

 5. 5. Element 115

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Division of Nuclear Physics

  Author : Ulrika Forsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; superheavy elements; element 115; new elements; alpha decay; X rays; gamma rays; nuclear structure; spontaneous fission; Fysicumarkivet A:2016:Forsberg; kärnstruktur; supertunga grundämnen; nya grundämnen; alfasönderfall; röntgenstrålning; gammastrålning; spontan fission; element 115; spektroskopi;

  Abstract : Element 115 är arbetsnamnet för det grundämne som karaktäriseras av att atomer av ämnet har 115 protoner i sin atomkärna. Protoner är positivt laddade kärnpartiklar och är ansvariga för att atomkärnor omges av lika många negativt laddade elektroner för att bilda fullvärdiga neutrala atomer. READ MORE