Search for dissertations about: "nyinstitutionalism"

Found 2 swedish dissertations containing the word nyinstitutionalism.

 1. 1. Nationalising Culture The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Tobias Harding; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; Sweden; nation-state; imagined communities; neo-institutionalism; path dependency; separation of church and state; universal values; particular values; ethnic nations; state-framed nations; kulturpolitik; Sverige; nationalstat; föreställd gemenskap; nyinstitutionalism; stigberoende; kyrka-stat-frågan; universella värden; partikulära värden; etnisk nationsuppfattning; statsinramad nationsuppfattning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Abstract : By comparative analysis of Swedish cultural policy (including art policy, heritage policy and Church policy) during the Riksdag periods of 1970-73, 1991-94, 1994-98 and 1998-2002 the relationship between cultural policy and the concept of the nation as a homogenous cultural community (defined by either an ethnic or a state-framed concept) is explored. Neoinstitutional analysis of cultural policy as an organisational field is combined with analysis of how the nation is conceived as an imagined community, and what values it strives to uphold to show how these values and concepts are institutionalised in its cultural policy and how this supports the legitimacy of the State as a nation-state. READ MORE

 2. 2. Translating Foreign Ideas into Domestic Practices : Pharmaceutical Policies in Laos and Vietnam

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Kristina Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; goal-means rationality.; logic of appropriateness; logic of consequentiality; implementation; policy formulation; transmission dynamics; globalisation; pharmaceuticals; NDP; National Drug Policy; Vietnam; Translation; Laos; policy diffusion; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur kommer det sig att liknande reformprogram återfinns i olika länder? Varför väljs vissa idéer framför andra? Avhandlingen syftar till att öka förståelsen av så kallad policydiffusion, spridning av olika typer av policy, och den dynamik som omgärdar spridningen. Detta görs genom att undersöka hur externa, eller utländska, idéer integreras och översätts i en ny omgivning. READ MORE