Search for dissertations about: "objektsposition"

Found 2 swedish dissertations containing the word objektsposition.

 1. 1. Differential object marking in South Saami

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : David Kroik; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; South Saami; Saami; Object Position; Saami Grammar; South Saami Grammar; Differential Object Marking; Generative Grammar; Syntax; Semantics; Morphology; Grammar; sydsamiska; samiska; sydsamisk grammatik; samisk grammatik; objektsposition; differentiell objektsmarkering; generativ grammatik; syntax; semantik; morfologi; grammatik; språkvetenskap; language studies;

  Abstract : This licentiate thesis investigates the case and the syntactic position of the direct object in South Saami. The focus is on plural direct objects, which have Differential Object Marking, a phenomenon in which the case alternates between different types of direct objects. READ MORE

 2. 2. Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Maria Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Arabic; Modern Standard Arabic; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semiotics; semantics; Grammatik; Baskien samt sumeriska; semantik; syntax; semiotik; Languages and literatures of Asia Minor; Caucasian languages and literatures; `an and `anna.; syntactic-semantic correlations; subordinate clause; functionalistic linguistics; sentential object complements; corpus-based study; complement-taking predicates; complementizer; complementation; complementiser; Basque; Sumerian; Språk och litteratur från Mellanöstern och Kaukasien;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Satser i objektsposition i modern standardarabiska. MODERN STANDARDARABISKA Arabiska talas idag av ca 200 miljoner mnniskor frn Marocko och Mauretanien i vster till Irak och Oman i ster. De talade varianterna av sprket skiljer sig t ganska mycket, men man har ett gemensamt skriftsprk. READ MORE