Search for dissertations about: "occupational therapy"

Showing result 1 - 5 of 302 swedish dissertations containing the words occupational therapy.

 1. 1. Occupational therapy practice for clients with cognitive impairments following aquired brain injury occupational therapists' perspective

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Kajsa Lidström Holmqvist; Örebro universitet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; occupational therapy; cognition; rehabilitation; practice; acquired brain injury; stroke; TBI; assessment; intervention; Arbetsterapi; Occupational therapy;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to describe occupational therapy practice for clients with cognitive impairment following acquired brain injury (CIABI) from the perspective of practicing occupational therapists (OTs).To fulfill this aim, qualitative and quantitative approaches were used including interviews (Study I) and questionnaires (Studies II -IV). READ MORE

 2. 2. On functions, abilities and quality of life after subarachnoid haemorrhage occupational therapy aspects

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Margareta Lindberg; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1995]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Subarachnoid heamorrhage; impairment; disability; activities of daily living; work; leisure; depression; quality of life; rehabilitation; occupational therapy;

  Abstract : This investigation addresses functions/impairments, abilities/disabilities and quality of life (QoL) in a consecutive series of non-hospitalised long-term survivors (2,5-12 years) of subarachnoid heamorrhage (SAH). The investigated parameters of functions/impairments were: motor, language, perceptual and memory functions. READ MORE

 3. 3. The Tree Theme Method - An Occupational Therapy Intervention Applied in Outpatient Psychiatric Care

  University dissertation from Birgitta Gunnarsson

  Author : Birgitta Gunnarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Occupational therapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Arbetsterapi; creative activities; evaluation; life storytelling; mental health; occupational therapy; therapeutic realtionship; therapeutic relationship.; Creative activities;

  Abstract : Abstract The Tree Theme Method (TTM), based on occupational therapy, creative activities and life storytelling, implies that the client draws and paints trees representing certain periods in their life. The paintings are used as a starting point for the client to tell their life story with focus on everyday occupations (occupational storytelling) and shaping plans for their future (occupational story making). READ MORE

 4. 4. 101 Women's patterns of daily occupations. Characteristics and realtionships to health and well-being

  University dissertation from Avd. för arbetsterapi, Box 157, 221 00 Lund, www.arb.lu.se

  Author : Lena-Karin Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Occupational health; pattern of occupations; occupational science; occupational therapy; women s health;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Balans i vardagens sysslor - en förutsättning för kvinnors hälsa. Psykisk sjukdom och stress anges ofta som orsak till längre sjukskrivning och drabbar kvinnor till övervägande del. READ MORE

 5. 5. Aspects of meaning in everyday occupations and its relationships to health-related factors

  University dissertation from Division of Occupational Therapy, Box 157, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Dennis Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational therapy; Occupational Science; Multi-method design; Meaningful occupations; Health science; Flow theory; Chronic pain; Conceptual model; Creativity; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Människors behov av och rättighet till meningsfull sysselsättning är en angelägenhet som engagerar flera samhälleliga instanser och yrkesgrupper. Arbetsterapeuter har utvecklat speciella kunskaper om hur sysselsättning och meningsfull aktivitet kan användas i terapeutiskt syfte för handikappade, skadade och sjuka personer som förlorat sin förmåga till ett självständigt och aktivt liv. READ MORE