Search for dissertations about: "ode"

Showing result 1 - 5 of 33 swedish dissertations containing the word ode.

 1. 1. Environmental Toxins and Essential Trace Elements at Delivery and ADHD

  University dissertation from Division of Occupational and Environmental Medicine

  Author : Amanda Ode; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PFCs; manganese; selenium; phthalates; ADHD; fetus;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sambandet mellan exponering för miljögifter och mineraler i fosterlivet och risken att ha ADHD diagnos i barndomen ADHD (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som drabbar barn och kan fortsätta till vuxen ålder. Antalet barn som diagnosticerats med ADHD har ökat under senare år. READ MORE

 2. 2. Travelling Business Models : On adapting business models to new contexts

  University dissertation from Division of Innovation Engineering, Department of Design Sciences

  Author : Kajsa Ahlgren Ode; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-04]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; affärsmodell; innovation; översättning; hållbarhet; process; solenergi; business model; innovation; translation; sustainability; process; solar energy;

  Abstract : “Fråga mig inte var jag kommer ifrån, fråga mig var jag känner mig hemma”. Citatet är hämtat från en TED presentation av Taiye Selasi som handlar om att vissa människor känner sig hemma på flera ställen i världen samtidigt. Inte nödvändigtvis där de kommer från. READ MORE

 3. 3. Visual aspects in urban woodland management and planning

  University dissertation from Division of Innovation Engineering, Department of Design Sciences

  Author : Åsa Ode Sang; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Automated Computational Modeling

  University dissertation from Division of Innovation Engineering, Department of Design Sciences

  Author : Johan Jansson; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; multi-adaptivity; Galerkin; ODE; PDE; plasticity; elasticity; FEM; automated;

  Abstract : This thesis is part of the FEniCS project of Automation of Computational Mathematical Modeling (ACMM) as the modern manifestation of the basic principle of science:formulating mathematical equations (modeling) and solving equations (computation). The vision of FEniCS is to set a new standard towards the goals of generality, efficiency, and simplicity, concerning mathematical methodology, implementation, and application. READ MORE

 5. 5. The ode and the odic : essays on Mandelstam, Pasternak, Tsvetaeva and Mayakovsky

  University dissertation from Stockholm : Almqvist & Wiksell international

  Author : Ilʹja Vitalʹevič Kutik; Stockholms universitet.; [1994]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES;

  Abstract : .... READ MORE