Search for dissertations about: "old age problems thesis"

Showing result 1 - 5 of 108 swedish dissertations containing the words old age problems thesis.

 1. 1. On vision in old age. A longitudinal study of subjects 70 to 97 years old

  University dissertation from Göteborg

  Author : Birgitta Bergman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly; hearing impairment; intervention; longitudinal study; ocular disorders; old; risk factors; visual ability; visual acuity VA ;

  Abstract : Aims. The main purpose of this study was to investigate different aspects of vision and visual function in old people, like change in vision and visual ability, to study the natural course of eye diseases, assess needs of visual intervention, investigate risk factors for ocular disorders late in life, and also to investigate coexistence between visual and hearing impairments. READ MORE

 2. 2. Living conditions in old age: Coexisting disadvantages across life domains

  University dissertation from Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

  Author : Josephine Heap; Stockholms universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Old age; Living conditions; Welfare; Deprivation; Coexisting disadvantages; Inequality; Longitudinal analysis; Trends; Sweden; socialt arbete; Social Work;

  Abstract : The aim of this thesis was to analyse coexisting disadvantages in the older Swedish population. Coexisting disadvantages are those that occur simultaneously in various life domains. READ MORE

 3. 3. Living with cancer in old age. Quality of life and meaning

  University dissertation from Bibbi Thomé, Department of Nursing, P.O.Box 157, SE 221 00 LUND, SWEDEN

  Author : Bibbi Thomé; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Public health; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi; hermeneutic-phenomenology; meaning; SF-12; EORTC QLQ C-30; receiving help for daily living; gender; age; comorbidity; complaints; quality of life; content analysis; cancer experience; Aged;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish ”Att leva med cancer som äldre, livskvalitet och upplevelse av mening” Cancer drabbar företrädesvis äldre personer och är en sjukdom som blir vanligare i takt med det stigande antalet äldre i befolkningen. Cancer hos äldre innebär en komplex situation eftersom åldrandet är präglat av stora individuella förändringar med ökande sjuklighet, nedsatt funktionell förmåga, förändrad social situation, tilltagande skörhet och andra målsättningar i livet än hos yngre personer. READ MORE

 4. 4. Participation and Independence in Old Age - Aspects of home and neighbourhood environments

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Maria Haak; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; grounded theory; ENABLE-AGE; home; independence; neighbourhood environment; occupational therapy; participation; very old people; Medicine human and vertebrates ; Rehabilitering medicinsk och social ; revalidation; rehabilitation; kinesitherapy; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Physical medicine; Gerontologi; Gerontology; Medicin människa och djur ; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var utforska de allra äldstas upplevelser av delaktighet och självständighet med speciellt fokus på hemmet och närmsta omgivningen. Dagens debatt om åldrandet handlar mestadels om kvaliten i vård och omsorg, dess kostnader men också om bristande omsorg. READ MORE

 5. 5. Relocation and residential reasoning in very old age -Housing, health and everyday life

  University dissertation from Active and Healthy Ageing Research Group

  Author : Marianne Granbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; occupational therapy; housing; ageing-in-place; Very old age; relocation;

  Abstract : Introduction: Moving in very old age is considered to be a major life event and relocation and access to appropriate housing options is a hot topic in the public debate across Europe. For very old people, the decision-making process and aspects influencing relocation is not well studied. READ MORE