Search for dissertations about: "omental artery"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words omental artery.

 1. 1. Reactivity of human omental blood vessels. Effects of 5-hydroxytryptamine, substance P and the intravenous anaesthetic propofol

  University dissertation from Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Author : Susanna Wallerstedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensivvård; intensive care; Anaesthesiology; endothelium; calcium; human; hyperpolarization; K channels; nitric oxide; omental artery; omental vein; propofol; receptors; Anestesiologi; serotonin; sympathetic nervous system; substance P;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodtrycket bestäms av hjärtats minutvolym och det perifera kärlmotståndet. Det perifera kärlmotståndet regleras med hjälp av substanser som verkar lokalt på kärlväggen. Dessa substanser kan frisättas från nerver vid nervaktivering. READ MORE

 2. 2. Anaesthetics and the blood vessel wall. Actions of propofol and sevoflurane on sympathetic and endothelial control of smooth muscle function

  University dissertation from Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Author : Karin Thorlacius; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård; vein.; artery; endothelium; sympathetic nervous system; inhalation agent sevoflurane; Anaesthesia; intravenous propofol;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Anestesimedel och blodkärlsväggen. Propofols och sevoflurans effekter på sympatiska nerver och endotelceller. Alla dagens anestesimedel, med endast ett undantag, gör att blodtrycket faller under narkos. READ MORE

 3. 3. A study of potassium channel activation as a pharmacological principle for vasodilation of cerebral blood vessels

  University dissertation from Department of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital

  Author : Torsten Ryman; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacological sciences; cerebral arteries; Cerebral ischemia; Potassium channel openers; vascular endothelium; EDHF; KRN2391; KATP; Pinacidil; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stroke är en heterogen sjukdom som inkluderar främst hjärninfarkt samt hjärn- och hjärnhinneblödningar från sprucken pulsåderbråck. Stroke är den tredje största dödsorsaken i industriländerna efter hjärtinfarkt och cancer. Varje år drabbas t.ex. READ MORE

 4. 4. Neuropeptide Y - aspects of vasomotorresponses and receptor characterization

  University dissertation from Medicinska Institutionen Lunds Universitets sjukhus 22185 Lund

  Author : Torun Nilsson-Bergdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vasoconstriction; RT-PCR; receptor characterization; potentiation; NPY Y1 receptor; NPY; mitogenesis; hypertension; human arteries; forearm blood flow; cell culture; antisense oligodeoxynucleotides; BIBP3226; vasodilatation.; Physiology; Fysiologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Autonoma nervsystemet är den delen av nervsystemet som vi inte kan styra viljemässigt och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser som andning, matsmältning, ämnesomsättning och blodcirkulation. Autonoma nervsystemet förser praktiskt taget alla inre organ med nerver. READ MORE

 5. 5. Endothelin and endothelin receptors in human pregnancy and delivery

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Author : Kerstin Wolff; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endothelin; endothelin receptor; human; pregnancy; preeclampsia; delivery;

  Abstract : From the Division of Clinical Science, Department of Obstetrics and Gynecology, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital, Stockholm, Sweden. Endothelin and Endothelin-Receptors in Human Pregnancy and Delivery Kerstin Wolff Background: Endothelin -1 (ET-1) is a 21-amino acid peptide, first described by Yanagisawa et al in 1988. READ MORE