Search for dissertations about: "omrörningshåll"

Found 1 swedish dissertation containing the word omrörningshåll.

  1. 1. Study of Non-metallic Inclusion in Alloy 825

    University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Author : Hans Kellner; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2017]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Metallurgical process science; Metallurgisk processvetenskap; Alloy 825; FeTi70R alloy; non-metallic inclusions; inclusion distribution; clusters; electromagnetic and gas stirring; ladle treatment; electrolytic extraction; stirring directions; Alloy 825; FeTi70R legering; icke-metalliska inneslutningar; inneslutnings fördelning; kluster; elektromagnetisk och gas omrörning; skänkugnsbehandling; elektrolytisk extraktion; omrörningshåll; Steel Forming and Surface Engineering; Stålformning och ytteknik;

    Abstract : Det är välkänt att inneslutningar påverkar egenskaperna i stål och legeringar. Därför är det viktigt att förstå vilken sorts inneslutningar som existerar samt hur de beter sig, särskilt stora inneslutningar. READ MORE