Search for dissertations about: "online advertising"

Showing result 1 - 5 of 37 swedish dissertations containing the words online advertising.

 1. 1. Regulating a Controversy Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Michael Funke; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Abstract : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. READ MORE

 2. 2. Attention to Advertising

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Carl Patrik Nilsson; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Attention to advertising; attention getting techniques; Web advertising; Web environment; click-through; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : Attention to AdvertisingCarl Patrik Nilsson, Umeå School of Business, Umeå University SE-901 87 Umeå, SwedenAbstractIn advertising, capturing consumers’ attention is imperative. Yet, how attention to advertising works in a World Wide Web context has not been researched extensively. This area is the main focus of this research. READ MORE

 3. 3. Targeting Children Online : Young internet users and producers in the commercial media environment

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Carolina Martinez; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internetreklam; internet; reklamspel; barn; reklamproducenter; marknadsförare; mobilspel; virtuella världar; online advertising; internet; mobile games; children; advertising professionals; marketers; virtual worlds; tactics;

  Abstract : Barns internetanvändning äger i stor utsträckning rum i en kommersiell miljö där reklam och försäljning av virtuella föremål är ständigt närvarande. Genom att kombinera publikforskning, produktionsforskning samt textanalys (observationer online och dokumentanalys) bidrar denna avhandling till en kritisk förståelse av internet som en plats för barns vardagliga aktiviteter och deltagande, och som en arena för kommersiella aktörer vilka försöker påverka barn online. READ MORE

 4. 4. Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Characteristics, Associations and Consequences

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda S. Jonsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Online; Internet; sexual behaviour; selling sex; sexting; youth; adolescents;

  Abstract : Online sexual behaviours refer to sexual activities where the Internet and/or mobile phone are used. The aims of this thesis were to investigate young people and their experiences of different online sexual behaviours with regard to characteristics, associations and consequences, by using data from a representative sample of 3,503 Swedish youth (m= 18. READ MORE

 5. 5. Online brand relationship building Asia pacific perspectives

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Peter Steyn; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Online Brand Communications; Consumer Empowerment; Information Technology; Online Brand Relationship Building; Consumer Generated Content; Internet; Bloggers; Business Economics - Business studies; Ekonomi - Företagsekonomi; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Abstract : Information technology is empowering consumers through the availability of information, interactivity of online communication tools, and the connectivity with others. The newly empowered consumer is a co-creator of brand communications and is rapidly developing a sense of co-ownership in brands. READ MORE