Search for dissertations about: "online education"

Showing result 1 - 5 of 1959 swedish dissertations containing the words online education.

 1. 1. Participation in a boundless activity Computer-mediated communication in Swedish higher education

  University dissertation from Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Author : Jimmy Jaldemark; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; pedagogik;

  Abstract : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. READ MORE

 2. 2. Online teaching practices Sociomaterial matters in higher education settings

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Karin Bolldén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Practice theory; sociomaterial; ICT; distance education; e-learning; online ethnography; internet research; higher education; virtual worlds; LMS; VLE; Praktikteori; sociomaterialitet; IKT; distansutbildning; e-lärande; onlineetnografi; internetforskning; högre utbildning; virtuella världar; LMS; VLE;

  Abstract : Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera undervisningspraktiker online i svensk högre utbildningskontext. Studien har en onlineetnografisk ansats och baseras på empiriska data av undervisningen i två kurser på universitetsnivå. READ MORE

 3. 3. Beyond Education and Society On the Political Life of Education for Sustainable Development

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Stefan L. Bengtsson; Uppsala universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; ESD; environmental education; Education for Sustainable Development; sustainability; policy; education policy; globalisation; globalization; hegemony; discourse; space; antagonism; political; politics; temporality; beyond; mutation; rhizome; rhizomic; play; Laclau; utbildning; UHU; miljöundervisning; utbildning för hållbar utveckling; hållbar utvecking; politik; policy; utbildningspolicy; globalisering; hegemoni; diskurs; antagonism; temporalitet; mutation; rhizome; spel; Laclau; Curriculum Studies; Didaktik;

  Abstract : The objective of this dissertation is to develop a theoretical and analytical framework for understanding the political in education from a social and global perspective. With this objective in mind, it employs an empirical engagement and theoretical reflection on how this political can be seen to emerge in policy making on Education for Sustainable Development (ESD). READ MORE

 4. 4. Participating in Synchronous Online Education

  University dissertation from KFS AB

  Author : Stefan Hrastinski; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Computer-mediated communication; Online participation; Synchronous communication; Online education; Teknik; E-learning; Distance education; Informatics; Informatik; systems theory;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Behovet av utbildning ökar eftersom dagens anställda förväntas vara välutbildade och fortlöpande förkovra sig. Distansutbildning är ett kraftfullt sätt att möta detta behov. Nätbaserad utbildning, vilket enkelt kan definieras som distansutbildning via internet, är den vanligaste typen av distansutbildning. READ MORE

 5. 5. Online coaching as a Relationship of Inquiry Exploring one-to-one online education

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Stefan Stenbom; KTH.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; online learning; online coaching; one-to-one online education; Community of Inquiry; Relationship of Inquiry; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Abstract : In educational development, much focus is put on the use of computers and other digital tools to enhance teaching and learning. One of the most used digital communication forms is one-to-one communication using text, images, and video. One-to-one communication for educational purposes has, however, so far received only modest attention in research. READ MORE