Search for dissertations about: "online media"

Showing result 16 - 20 of 1660 swedish dissertations containing the words online media.

 1. 16. Beyond Orientalism and Occidentalism Identity constructions in Arab and Western news media

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Mahitab Ezz El Din; Örebro universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Orientalism; Occidentalism; Arab; West; Othering; identity; media constructions; tolerance; multiculturalism; xenophobia; Peace Journalism; Global War on Terror; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Abstract : This study examines how the media construct the identities of the Other by creating various ‘us’ versus ‘them’ positions (Othering) when covering non-violence-based intercultural conflicts in Arab and Western news media. Othering in this study is understood as an umbrella concept that in general terms refers to the discursive process of constructing and positioning the Self and the Other into separate identities of an ‘us’ and a ‘them. READ MORE

 2. 17. Political comedy engagement : Genre work, political identity and cultural citizenship

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Joanna Doona; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-08-16]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political comedy; audiences; satire; engagement; citizenship; cultural citizenship; genre; hybridity; identity;

  Abstract : Politisk komedi är en hybridgenre där politiska nyheter och analyser blandas med komedi och underhållning. Allt eftersom politisk komedi ökar i popularitet – i de flesta medieformer och nationella kontexter – arbetar forskare med att förstå dess roll i relation till medborgarskap, och det kan konstateras att genren utmanar den vetenskapliga förståelsen av politiska medier och medborgarskap. READ MORE

 3. 18. Oscar Night in Hollywood : Fashioning the Red-Carpet from the Roosevelt Hotel to International Media

  University dissertation from Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Author : Elizabeth Castaldo Lundén; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Red-Carpet; Academy Awards; Oscars; Fashion; Oscarcast; Epiphenomena; Red-Carpet Treatment; Celebrity Culture; Hollywood Royalty; Stars; Glamour; Media History; Hollywood Designers; Edith Head; Fashion Expert; Fashion Consultant; Best- and Worst- Dressed List; Public Relations; Endorsement; Americana; Television; pseudo-event; media event; vortextuality; modevetenskap; Fashion Studies;

  Abstract : This study investigates the red-carpet phenomenon from a historical perspective, seeking to understand how the Academy Awards’ red-carpet became the most prominent fashion show in media culture. The connections between Hollywood and the fashion industry predate the inception of the ceremony, and so does the role of Hollywood actresses as trendsetters. READ MORE

 4. 19. Media Convergence and Digital News Services

  University dissertation from Stockholm : Medieteknik och grafisk prodduktion

  Author : Ester Appelgren; KTH.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Media convergence; newspaper production; online newspaper;

  Abstract : In this thesis, media convergence strategies and added value of digital news services are investigated, focusing on the newspaper industry and it’s audience. Convergence implies that previously unalike areas come together, approaching a common goal. A subordinate concept of convergence, i.e. READ MORE

 5. 20. Targeting Children Online : Young internet users and producers in the commercial media environment

  University dissertation from Stockholm : Medieteknik och grafisk prodduktion

  Author : Carolina Martinez; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internetreklam; internet; reklamspel; barn; reklamproducenter; marknadsförare; mobilspel; virtuella världar; online advertising; internet; mobile games; children; advertising professionals; marketers; virtual worlds; tactics;

  Abstract : Barns internetanvändning äger i stor utsträckning rum i en kommersiell miljö där reklam och försäljning av virtuella föremål är ständigt närvarande. Genom att kombinera publikforskning, produktionsforskning samt textanalys (observationer online och dokumentanalys) bidrar denna avhandling till en kritisk förståelse av internet som en plats för barns vardagliga aktiviteter och deltagande, och som en arena för kommersiella aktörer vilka försöker påverka barn online. READ MORE