Search for dissertations about: "optical diagnostics"

Showing result 1 - 5 of 89 swedish dissertations containing the words optical diagnostics.

 1. 1. Optical characterization of tissue for medical diagnostics

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Charlotta Eker; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tissue optical properties; tissue optics; near-infrared spectroscopy; multiple scattering; light propagation in tissues; fluorescence spectroscopy; optical mammography; in vivo diagnostics; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Fysicumarkivet A:1999:Eker;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på svenska Denna doktorsavhandling beskriver några olika optiska metoder för diagnostik av biologisk vävnad. Målet har främst varit att utvärdera och förbättra dessa metoder för att kunna skilja mellan olika typer av cancertumörer, eller förstadier till sådana, och frisk vävnad. READ MORE

 2. 2. Optical Diagnostics of Non-thermal Plasmas and Plasma-assisted Combustion

  University dissertation from Lund Report on Combustion Physics

  Author : Jiajian Zhu; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; High-speed photography; Laser diagnostics; Planar laser-induced fluorescence; Plasma-assisted combustion; Non-thermal plasmas; Gliding arc discharge; Optical diagnostics; Particle tracking velocimetry; Fysicumarkivet A:2015:Zhu;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Plasma består av fria elektroner, joner och neutrala partiklar och utgör det fjärde tillståndet av materia där de andra tre är fast-, flytande- och gasfas. Plasma är den vanligast förekommande tillståndet av materia i universum och uppskattas utgöra mer än 99% av universums totala massa. READ MORE

 3. 3. Glaucoma Diagnostics

  University dissertation from Wiley-Blackwell

  Author : Sabina Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; POAG – glaucoma – diagnostic accuracy – screening – subjective assessment – population-based – GDx VCC – OCT – HRT – FDT – ONH assessment – CME – ANN – artificial neural network – visual field assessment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Den kroniska ögonsjukdomen grön starr (glaukom) skadar ögats synnerv och påverkar den perifera synen (synfältet) hos de som drabbas. I västvärlden är grön starr den näst vanligaste orsaken till blindhet enligt Världshälsoorganisationen WHO. READ MORE

 4. 4. Optical Diagnostics of Soot in Combusting Sprays

  University dissertation from Wiley-Blackwell

  Author : Raul Lima Ochoterena; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optical diagnostics.; Laser Induced Incandescence LII ; Elastic Light Scattering ELS ; Soot formation; Flame temperature; Spray combustion; Light Extinction LE ;

  Abstract : Optical diagnostics in combusting diesel sprays were carried out in the Chalmers High Pressure, High Temperature (HP/HT) spray rig at conditions similar to those in an internal combustion engine, reaching up to 100 bar and 630 ◦ C. Spray development studies and combustion characterisation were done by high speed shadowgraphs that were digitally processed to measure the start of combustion, break-up, droplets and vapour penetration. READ MORE

 5. 5. Laser diode systems for photodynamic therapy and medical diagnostics

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Eva Samsöe Andersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quasi-phasematching; photodynamic therapy; laser-induced fluorescence; medical laser systems.; Histology; cytochemistry; histochemistry; tissue culture; Histologi; Laserteknik; Laser technology; cytokemi; histokemi; vävnadskultur; Diagnostik; Diagnostics; second harmonic generation; pulsed lasers; spatial filtering; Diode lasers; optical feedback; Fysicumarkivet A:2004:Samsöe Andersen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet i denna avhandling syftar till att utveckla bättre ljuskällor för fluorescensavbildning och fotodynamisk behandling av cancertumörer. Små kompakta diodlasrar är ideala ljuskällor för detta, men en del kliniska användningar kräver att deras prestanda förbättras. READ MORE