Search for dissertations about: "orientation"

Showing result 1 - 5 of 1056 swedish dissertations containing the word orientation.

 1. 1. Entrepreneurial orientation reflections from a contingency perspective

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Gabriel Linton; Örebro universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial orientation; contingency theory; configuration theory; firm-level entrepreneurship; Företagsekonomi; Business Studies;

  Abstract : Entrepreneurship has been argued to be a key driver of the economy by creating jobs, turning inventions to innovations, and also improving the overall standard of life. A firm’s entrepreneurial orientation (EO) indicates the degree to which a firm is entrepreneurial. READ MORE

 2. 2. Visitor orientation

  University dissertation from Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Author : Anders Hedman; KTH.; [2001]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Bird orientation: external cues and ecological factors

  University dissertation from Johan Bäckman, Animal ecology, Ecology Building, SE-22362 Lund, Sweden

  Author : Johan Bäckman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tracking radar; Emlen funnel.; Animal ecology; Djurekologi; oscillatory orientation; roosting flight; scatter; concentration; heading; cue calibration; light dependent; magnetoreception; subcutaneous fat stores; body condition; energetics; geomagnetic field; visual cues; orientation; birds; migration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett stort antal fåglar flyttar vår och höst mellan sina häckningsplatser hos oss i norr till “övervintringsområden”. Många flyttar över stora avstånd, till södra Europa eller till Afrika. Ofta är flyttfåglarnas mål väl definierat, det händer att en fågel häckar på exakt samma plats år efter år. READ MORE

 4. 4. Magnetic orientation in migratory birds

  University dissertation from Rachel Muheim

  Author : Rachel Muheim; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; Djurekologi; cue-conflict; clock-shift; cue calibration; geomagnetic field; high Arctic latitudes; Emlen funnel; magnetic compass; magnetoreception; navigation; migration; bird; orientation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Om flyttfåglarnas magnetiska orientering Fåglarnas flyttning har fascinerat människan i alla tider och det finns fortfarande många obesvarade frågor om hur fåglarna hittar sina flyttningsvägar. Flyttande fåglar använder olika typer av ledtrådar för att orientera sig. READ MORE

 5. 5. Celestial Orientation in Dim Light

  University dissertation from Marie Dacke, Deparment of Cell and Organism Biology, Lund University

  Author : Marie Dacke; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polarisation pattern; moon; polrised light detection; twilight; dim light; dung beetle; Zoologi; spider; vision; orientation; Zoology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish HIMMELSKOMPASSEN En orienterare förlitar sig på karta och kompass för att finna sin väg genom skogen. När solen börjar gå ner blir det allt svårare att urskilja den röda kompassnålens riktning och detaljerna på kartan. Orienteraren slår slutligen på sin pannlampa och fortsätter springa mot sitt mål. READ MORE