Search for dissertations about: "osteoarthritis"

Showing result 1 - 5 of 146 swedish dissertations containing the word osteoarthritis.

 1. 1. Epidemiology of meniscus position: associations with knee symptoms and osteoarthritis

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Fredrik Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; meniscus position; Knee osteoarthritis; magnetic resonance imaging; Pain;

  Abstract : Meniscal extrusion (ME) in the knee joint is defined as when the peripheral border of the meniscus is substantially located outside the joint margin. Prior studies have reported that ME is associated with meniscal tears, meniscal degeneration, and the presence of knee osteoarthritis (OA). READ MORE

 2. 2. Osteoarthritis. Epidemiologic and genetic aspects

  University dissertation from Lund University

  Author : Jonas Franklin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body mass index; knee; hip; epidemiology; Osteoarthritis; occupation; hip fracture; inheritance; natural history;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att (I) utvärdera sambandet mellan övervikt mätt med det s.k. READ MORE

 3. 3. Aggrecan fragments as biomarkers in osteoarthritis

  University dissertation from Lund Univerity, Faculty of Medicine, Clinical Sciences Lund, Department of Orthopaedics, SE-221 84 Lund, Sweden

  Author : Staffan Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protease; Aggrecan; osteoarthritis; proteoglycan; knee injury; biomarker; aggrecanase;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid vår vanligaste ledsjukdom, artros, sker en progressiv förstöring av ledbrosk beroende på en störd balans mellan nedbrytning och nybildning av broskets extracellulära matrix. Ledbrosket utsätts för stort slitage och broskceller – kondrocyter – glest positionerade i vävnaden står för både nysyntes av broskmolekyler och för huvuddelen av nedbrytandet av slitna molekyler genom syntes av proteinklyvande enzymer – proteaser. READ MORE

 4. 4. Meniscal Tear - A Feature of Osteoarthritis

  University dissertation from Martin Englund, MD, Department of Orthopedics, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Martin Englund; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; ortopedi; Kirurgi; traumatology; orthopaedics; Surgery; symptoms; risk factors; radiography; osteoarthritis; meniscectomy; Epidemiology; knee injury;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Artros (ledsvikt) är en vanligt förekommande ledsjukdom, som ofta leder till nedbrytning av ledbrosk och förändring i ledstrukturen i övrigt. Sjukdomen kan medföra symptom som smärta, svullnad och stelhet, vilket leder till nedsatt ledfunktion. READ MORE

 5. 5. Sick leave in osteoarthritis and other muskuloskeletal disorders

  University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

  Author : Jenny Hubertsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Osteoarthritis; Musculoskeletal disorders; Sick leave; Disability pension; Occupation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Rörelseorganens sjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar i skelett, muskler, leder och senor. Rörelseorganens sjukdomar är tillsammans med psykiska sjukdomar den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. READ MORE