Search for dissertations about: "ovarian cancer"

Showing result 1 - 5 of 149 swedish dissertations containing the words ovarian cancer.

 1. 1. Molecular Genetic Alterations In Endometrial And Ovarian Cancers

  University dissertation from Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Anjila Koul; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; KRAS; PTEN; TP53; Overexpression; Mutation; Microsatellite instability; Complex atypical hyperplasia; Endometrial cancer; Ovarian cancer; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; CNS metastasis; Cytogenetic analysis; BRCA2; BRCA1; B-catenin; CDKN2A;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk Sammanfattning Gen-förändringar i endometrie- och ovarial cancer: Endometriecancer (EC, cancer i livmoderslemhinnan) är den vanligaste gynekologiska cancerformen i västvärlden. Tumörutvecklingen kan associeras till en östrogen-inducerad stimulans av endometriets tillväxt i avsaknad av den differentierande effekten av progesteron. READ MORE

 2. 2. Ovarian cancer : Treatment results, prognostic factors, and tumor marker surveillance

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Thomas Högberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1992]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : The total population-based material of 426 ovarian malignancies in the Southeast Health Care Region of Sweden during 1984-1987 was surveyed. It seems that with a program of cytoreductive surgery followed by a cisplatinum chemotherapy combination in the metastasizing cases the overall survival figures have improved. READ MORE

 3. 3. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  University dissertation from Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. READ MORE

 4. 4. Effects of Oral Contraceptives on Endogenous Hormones, Body Constitution, and Breast Epithelium in Healthy, Young Women

  University dissertation from Helena C.B. Jernström, Kung Oscars väg 3, S-222 40 LUND, SWEDEN

  Author : Helena Jernström; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; ovarian; breast cancer; proliferation; breast size; progesterone; estradiol; testosterone; luteinizing hormone; follicle stimulating hormone; sexual hormone binding globulin; insulin-like growth-factor-1; prolactin; Oral contraceptives; nulliparous women; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : This thesis concerns the effects of low-dose oral contraceptives (OCs) on endogenous hormones, insulin-like growth-factor-1 (IGF-1), sexual hormone binding globulin (SHBG), and body constitution in two groups of healthy women aged 19­25 who had never been pregnant. Prolactin concentrations were elevated in a subgroup of present and former users. READ MORE

 5. 5. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden

  University dissertation from Department of Cancer Epidemiology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Bo Attner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer risk; epidemiology; incidence; comorbidity; survival; partner; health care costs; population-based register study;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Södra Regionvårdsnämnden har önskat att få belyst om vi har en rättvis och jämlik cancervård i Södra sjukvårdsregionen. Därför har en populationsbaserad registerstudie med många olika etapper genomförts. Basinformationen har hämtats från Tumörregistret i Södra sjukvårdsregionen. READ MORE