Search for dissertations about: "oxytocin receptor"

Showing result 1 - 5 of 13 swedish dissertations containing the words oxytocin receptor.

 1. 1. Receptor-mediated uterine effects of oxytocin and vasopressin

  University dissertation from Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Author : Ragner Liedman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurohypophyseal; vasopressin receptor; oxytocin; pregnancy; oxytocin and vasopressin V1a antagonist; prostaglandin F2 alpha; primary dysmenorrhoea;

  Abstract : The neurohypophyseal hormones oxytocin and vasopressin are important in the regulation of uterine contractility. These hormones, as well as prostaglandin F2α, are most forceful myometrial tissue contractors. READ MORE

 2. 2. Evolution of Vertebrate Endocrine and Neuronal Gene Families Focus on Pituitary and Retina

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Daniel Ocampo Daza; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; phylogenetics; evolution; molecular evolution; gene family evolution; genome duplication; gene duplication; oxytocin receptor; vasopressin receptor; visual opsin; transducin; growth hormone; prolactin; somatolactin; growth hormone receptor; prolactin receptor; somatostatin receptor; SSTR; IGFBP; evolution; molekylär evolution; fylogeni;

  Abstract : The duplication of genes followed by selection is perhaps the most prominent way in which molecular biological systems gain multiplicity, diversity and functional complexity in evolution. Whole genome duplications (WGDs) therefore have the potential of generating an extraordinary amount of evolutionary innovation. READ MORE

 3. 3. On oxytocin and social behavior

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Daniel Hovey; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oxytocin; social cognition; autism; antisocial behavior; zebrafish;

  Abstract : Complex social cognitive processes underlie social behavior. Oxytocin has long been recognized as crucial in social behavior in animals, but its role in regulating human social cognition and behavior is less clear, particularly with regard to endogenous oxytocin. READ MORE

 4. 4. OXYTOCIN AND VASOPRESSIN IN UTERINE ACTIVITY. Receptor-mediated agonism and antagonism with special regard to the aetiology and treatment of preterm labour and primary dysmenorrhoea

  University dissertation from Thomas Bossmar, Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Author : Thomas Bossmar; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; primary dysmenorrhoea.; preterm labour; vasopressin antagonist; receptors; oxytocin antagonist; vasopressin; Oxytocin; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Muskulaturen i livmoderns vägg har en uttalad förmåga att dra ihop sig och dessa muskelkontraktioner spelar stor roll vid olika fysiologiska processer t.ex. vid befruktningen och för transport av ägg och spermier. Kontraktionerna i livmodern under förlossning är smärtsamma och benämns följaktligen "värkar". READ MORE

 5. 5. Involvement of vasopressin and oxytocin in the regulation of human uterine activity

  University dissertation from Margareta Steinwall, Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, S-221 85 LUND, Sweden

  Author : Margareta Steinwall; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; andrology; gynaecology; Obstetrics; uterine activity; oxytocin mRNA; EP2 agonist; receptors; antagonists; oxytocin; vasopressin; andrologi; reproduktion; sexualitet; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hormonerna vasopressin och oxytocin frisätts från hypofysens baklob. Hypofysen är en körtel, som är belägen på undersidan av hjärnan och utsöndrar en rad olika hormoner vilka i sin tur påverkar och reglerar aktiviteten i en mängd andra organ. READ MORE