Search for dissertations about: "p38 mitogen-activated protein kinases"

Showing result 1 - 5 of 18 swedish dissertations containing the words p38 mitogen-activated protein kinases.

 1. 1. Adenosine receptor signaling and the activation of mitogen-activated protein kinases

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

  Author : Gunnar Schulte; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : The nucleoside adenosine is present in all cells and body fluids of all living organisms; its production, both intracellularly and extracellularly, is tightly coupled to energy consumption resulting in increasing extracellular adenosine levels with increased energy consumption. Adenosine is metabolized by adenosine deaminase and adenosine kinase. READ MORE

 2. 2. Molecular targets for glucocorticoids in macrophages: cytosolic phospholipase A2 and cytokine formation

  University dissertation from Center for Molecular Biomedicine, Lund University

  Author : Karin Gewert; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacognosy; Pharmacological sciences; signal transduction; dexamethasone; cytosolic phospholipase A2; glucocorticoids; macrophages; protein kinase C; mitogen-activated protein kinases; TNF-alpha; IL-1beta; protein phosphatases; okadaic acid; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En studie av hur glokokortikoider hämmar inflammation Glukokortikosteroider, varav kortison är den mest kända, är hormoner som reglerar många funktioner i kroppen och även används som läkemedel för att dämpa inflammatoriska tillstånd som t.ex. astma och reumatiska sjukdomar. READ MORE

 3. 3. Exercise effects on the mitogen-activated protein (MAP) kinase cascade in skeletal muscle

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

  Author : Ulrika Widegren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; skeletal muscle; MAP kinase; contraction; acute exercise; Akt kinase; exercise intensity; signal transduction; fiber-type;

  Abstract : Exercise-induced adaptations in skeletal muscle are regulated by numerous signaling mechanisms. However, little is known about the molecular signaling mechanisms linking muscle contraction or other exercise-associated stimuli to intracellular responses in skeletal muscle. READ MORE

 4. 4. Changes in mitogen-activated protein kinase phosphorylation and inorganic phosphate induced by skeletal muscle contraction

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

  Author : Charlott Wretman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skeletal muscle; MAP kinase; signal transduction; contraction; acute exercise; exercise intensity; fibre-type; concentric; ROS; eccentric.;

  Abstract : Skeletal muscles adjust to the level of contractile activity by different biochemical alterations. Contraction is a multifactorial stimulus with short-term metabolic effects and long-term responses due to changes in protein synthesis. READ MORE

 5. 5. Signalling to Activation of Cytosolic Phospholipase A2 and Arachidonate Release in Macrophages

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Gösta Hiller; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; signal transduction; dexamethasone; macrophages; phospholipase C; phosphatidylinositol 3-kinase; mitogen-activated protein kinases; cytosolic phospholipase A2; arachidonic acid; Histology; cytochemistry; histokemi; cytokemi; tissue culture; Histologi; vävnadskultur; histochemistry;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Summary in swedish I en rad olika inflammatoriska sjukdomar såsom astma, reumatoid artrit och parodontit är makrofager involverade. Makrofager är vita blodkroppar som finns i kroppens olika vävnader. READ MORE