Search for dissertations about: "palaeobiogeography"

Found 3 swedish dissertations containing the word palaeobiogeography.

 1. 1. Palaeoenvironments, palaeoecology and palaeobiogeography of Late Cretaceous (Campanian) faunas from the Kristianstad Basin, southern Sweden, with applications for science education

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Lithosphere and Biosphere Science

  Author : Elisabeth Einarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; palaeoenvironments; palaeoecology; palaeobiogeography; Campanian; Kristianstad Basin; Teaching and Learning;

  Abstract : I den andra delen av avhandlingen introduceras några konkreta förslag på tillämpningar av paleontologisk kunskap generellt, och forskningsresultat om fossil från Kristianstadsområdet specifikt, som kan användas i undervisning från förskola till gymnasieskola med undervisningsförslag inom de tre områdena; fossil och dinosaurier i förskolan, tidslinjer för utveckling av tidsmedvetenhet samt geovetenskapens ämnesövergripande karaktär i skolan.Min forskning som presenteras i del 1 behandlar ekosystemet i nordöstra Skåne under slutet av dinosauriernas tid, sen kritaperiod (campan), för 83. READ MORE

 2. 2. Paleoenvironments, palaeoecology and palaeobiogeography of late cretaceous (campanian) faunas from the Kristianstad basin, southern Sweden, with applications for science education

  University dissertation from Lund : Lunds universitet

  Author : Elisabeth Einarsson; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; palaeoenvironments; palaeoecology; palaeobiogeography; Campanian; Kristianstad Basin; Teaching and Learning;

  Abstract : This thesis is thematically divided into two sections: Part1 presents studies related to the palaeoenvironments,palaeoecology and palaeobiogeography of the LateCretaceous (Campanian) faunas from the KristianstadBasin of southern Sweden; Part 2 reports on applicationsof palaeontological research for science education inschools.Part 1 was based on personally conducted fieldworkand biostratigraphical analysis at various Santonian-Campanian localities throughout Skåne. READ MORE

 3. 3. Early Palaeozoic jawed polychaetes with focus on polychaetaspids and ramphoprionids from the Silurian of Gotland, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Mats Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; chemistry; palaeobiogeography; palaeoecology; taxonomy; apparatus reconstructions; Silurian; Recent; Ordovician; early Palaeozoic; scolecodonts; Annelida; polychaeta;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Käkförsedda havsborstmaskar (polychaeter) var artrika och vanliga i de tidigpaleozoiska haven. Maskarnas käkar, benämda scolecodonter i den vetenskapliga litteraturen, är mycket vanliga mikrofossil i sedimentära bergarter, främst kalkstenar av denna ålder. READ MORE