Search for dissertations about: "palaeoecology"

Showing result 1 - 5 of 22 swedish dissertations containing the word palaeoecology.

 1. 1. Palaeoenvironments, palaeoecology and palaeobiogeography of Late Cretaceous (Campanian) faunas from the Kristianstad Basin, southern Sweden, with applications for science education

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Lithosphere and Biosphere Science

  Author : Elisabeth Einarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; palaeoenvironments; palaeoecology; palaeobiogeography; Campanian; Kristianstad Basin; Teaching and Learning;

  Abstract : I den andra delen av avhandlingen introduceras några konkreta förslag på tillämpningar av paleontologisk kunskap generellt, och forskningsresultat om fossil från Kristianstadsområdet specifikt, som kan användas i undervisning från förskola till gymnasieskola med undervisningsförslag inom de tre områdena; fossil och dinosaurier i förskolan, tidslinjer för utveckling av tidsmedvetenhet samt geovetenskapens ämnesövergripande karaktär i skolan.Min forskning som presenteras i del 1 behandlar ekosystemet i nordöstra Skåne under slutet av dinosauriernas tid, sen kritaperiod (campan), för 83. READ MORE

 2. 2. Paleoenvironments, palaeoecology and palaeobiogeography of late cretaceous (campanian) faunas from the Kristianstad basin, southern Sweden, with applications for science education

  University dissertation from Lund : Lunds universitet

  Author : Elisabeth Einarsson; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; palaeoenvironments; palaeoecology; palaeobiogeography; Campanian; Kristianstad Basin; Teaching and Learning;

  Abstract : This thesis is thematically divided into two sections: Part1 presents studies related to the palaeoenvironments,palaeoecology and palaeobiogeography of the LateCretaceous (Campanian) faunas from the KristianstadBasin of southern Sweden; Part 2 reports on applicationsof palaeontological research for science education inschools.Part 1 was based on personally conducted fieldworkand biostratigraphical analysis at various Santonian-Campanian localities throughout Skåne. READ MORE

 3. 3. Conodont biostratigraphy, taxonomy and palaeoecology in the Darriwilian (Middle Ordovician) of Baltoscandia - with focus on meteorite and extraterrestrial chromite-rich strata

  University dissertation from Department of Earth and Ecosystem Sciences, Lund University

  Author : Johanna Mellgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Conodonts; biostratigraphy; taxonomy; palaeoecology; morphometrics; extraterrestrial chromite; meteorites; Darriwilian; Middle Ordovician; Baltoscandia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Conodonter är en numera utdöd grupp havslevande djur vars systematiska ställning länge varit föremål för debatt. De var i det längsta kända enbart genom sina millimeterstora, kalciumfosfatiska element, vilka vi idag vet satt i djurens munhåla. READ MORE

 4. 4. Tree-limit ecotonal response to Holocene climate change in the Scandes Mountains of west-central Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Jonas Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tree-limit ecotone; alpine vegetation; tephrochronology; peat humification; plant macrofossils; Palaeobotany; fylogeni; Paleobotanik; palynology; phylogeny; palynologi; Geologi; Geology; pedology; geomorphology; Physical geography; klimatologi; geomorfologi; climatology; Fysisk geografi; cartography; Holocene climate; palaeoecology; marklära; kartografi; pollen influx;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under den geologiska period som kallas kvartärtiden (de senaste 2,6 miljoner åren) har flera istider (glacialer) och mellanistider (interglacialer) avlöst varandra enligt ett mönster där glacialerna varar i ungefär 100000 år och mellanistiderna i ca 10000 år. Under istiderna täcktes stora landområden på norra halvklotet, bl. READ MORE

 5. 5. The Late Holocene history of beech Fagus sylvatica and Norway spruce Picea abies at stand-scale in southern Sweden

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Leif Björkman; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; south Sweden; Late Holocene; succession; disturbance; forest history; forest continuity; population dynamics; immigration; palaeoecology; pollen analysis; Fagus sylvatica; Picea abies; Geologi; fysisk geografi; Palaeobotany; phylogeny; palynology; Paleobotanik; fylogeni; palynologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av min doktorandutbildning vid Kvartärgeologiska avdelningen, Geologiska institutionen, Lunds universitet. Avhandlingen baseras på pollenanlytiska undersökningar av ett antal lokaler i södra Sverige. I denna syntes sammanfattas resultaten av undersökningarna. READ MORE