Search for dissertations about: "palaeoenvironments"

Found 5 swedish dissertations containing the word palaeoenvironments.

 1. 1. Palaeoenvironments, palaeoecology and palaeobiogeography of Late Cretaceous (Campanian) faunas from the Kristianstad Basin, southern Sweden, with applications for science education

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Lithosphere and Biosphere Science

  Author : Elisabeth Einarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; palaeoenvironments; palaeoecology; palaeobiogeography; Campanian; Kristianstad Basin; Teaching and Learning;

  Abstract : I den andra delen av avhandlingen introduceras några konkreta förslag på tillämpningar av paleontologisk kunskap generellt, och forskningsresultat om fossil från Kristianstadsområdet specifikt, som kan användas i undervisning från förskola till gymnasieskola med undervisningsförslag inom de tre områdena; fossil och dinosaurier i förskolan, tidslinjer för utveckling av tidsmedvetenhet samt geovetenskapens ämnesövergripande karaktär i skolan.Min forskning som presenteras i del 1 behandlar ekosystemet i nordöstra Skåne under slutet av dinosauriernas tid, sen kritaperiod (campan), för 83. READ MORE

 2. 2. Paleoenvironments, palaeoecology and palaeobiogeography of late cretaceous (campanian) faunas from the Kristianstad basin, southern Sweden, with applications for science education

  University dissertation from Lund : Lunds universitet

  Author : Elisabeth Einarsson; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; palaeoenvironments; palaeoecology; palaeobiogeography; Campanian; Kristianstad Basin; Teaching and Learning;

  Abstract : This thesis is thematically divided into two sections: Part1 presents studies related to the palaeoenvironments,palaeoecology and palaeobiogeography of the LateCretaceous (Campanian) faunas from the KristianstadBasin of southern Sweden; Part 2 reports on applicationsof palaeontological research for science education inschools.Part 1 was based on personally conducted fieldworkand biostratigraphical analysis at various Santonian-Campanian localities throughout Skåne. READ MORE

 3. 3. The Weichselian in southern Sweden and southwestern Baltic Sea : glacial stratigraphy, palaeoenvironments and deglaciation chronology

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Johanna Anjar; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Genom att studera forna inlandsisar kan vi få en inblick i hur en inlandsis påverkar och påverkas av till exempel klimatförändringar och havsnivåvariationer i tidsperspektiv från hundratals till hundratusentals år. I Skandinavien är det framförallt spåren efter nedisningar under den senaste istiden, Weichsel-istiden, som bevarats. READ MORE

 4. 4. Early Campanian mosasaurs (Reptilia; Mosasauridae) from the Kristianstad Basin, southern Sweden

  University dissertation from Johan Lindgren, Department of Geology

  Author : Johan Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Sedimentology; vertebrae; Tylosaurus; teeth; Sweden; Mosasauridae; Kristianstad; Halisaurus; Clidastes; Hainosaurus;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Familjen Mosasauridae omfattar en grupp storvuxna (3-13 m), vattenlevande reptiler som under ett geologiskt sett kort tidsavsnitt i kritperioden, om ca 25 miljoner år, snabbt tog över positionen som topp-predatorer i haven. Fossil av mosasaurier dyker först upp i lager avsatta för ca 90 miljoner år sedan. READ MORE

 5. 5. Trilobites from the Middle and Upper Ordovician Andersön Shale Formation in Jämtland and the equivalent Killeröd Formation in Skåne, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Kristina Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Sweden; Jämtland; Skåne; Upper Ordovician; Middle Ordovician; Killeröd Formation; Andersön Shale Formation; ontogeny; biostratigraphy; Trilobita; taxonomy; trilobite associations; Systematic zoology; zoogeography; Zoologisk systematik; djurgeografi; Development biology; growth animal ; embryology; Utvecklingsbiologi; ontogeni; embryologi;

  Abstract : Trilobites from the Middle and Upper Ordovician Andersön Shale Formation in Jämtland, central Sweden, and the Middle Ordovician Killeröd Formation in Skåne (Scania), southern Sweden, are revised and discussed. These formations have several genera and a few species in common, e.g. READ MORE