Search for dissertations about: "parenthood"

Showing result 1 - 5 of 85 swedish dissertations containing the word parenthood.

 1. 1. Timing parenthood Independence, family and ideals of life

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Abstract : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. READ MORE

 2. 2. Timing parenthood Independence, family and ideals of life

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Abstract : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. READ MORE

 3. 3. Involved Parenthood Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Lucas Forsberg; Karin Aronsson; Helle Rydstrøm; Annette Lareau; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childcare; family life; home-school relations; homework; household work; parenthood; subjectivity; gender; ethnography; video-based observations; Föräldraskap; familjeliv; hushållsarbete; barnomsorg; hem-skolarelationer; läxor; normer; subjektivitet; genus; etnografi; videoobservationer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Abstract : The dissertation studies how 16 Swedish middle-class parents understand and form their parenthood in everyday life. The focus is set on how they involve themselves in their children’s care and education, and how parental identities are negotiated in relation to cultural norms on parenthood. READ MORE

 4. 4. Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood : Swedish Law in a Comparative Context

  University dissertation from Uppsala : Uppsala universitet

  Author : Jane Stoll; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; surrogacy; surrogate motherhood; surrogacy arrangements; surrogacy and parenthood; parenthood; parentage; legal parenthood; legal parentage; establishing paternity; establishing maternity; parental order; parentage order; Sweden; England and Wales; Israel; surrogat; surrogatmamma; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogatmor; surrogatarrangemang; föräldraskap; faderskap; moderskap; Rättsvetenskap; Law;

  Abstract : Surrogacy arrangements have become an increasingly popular way for childless people to build a family. Yet many jurisdictions do not regulate surrogacy. READ MORE

 5. 5. Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood Swedish Law in a Comparative Context

  University dissertation from Uppsala : Juridiska institutionen

  Author : Jane Stoll; Anna Singer; Elisabeth Rynning; Julie McCandless; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; surrogacy; surrogate motherhood; surrogacy arrangements; surrogacy and parenthood; parenthood; parentage; legal parenthood; legal parentage; establishing paternity; establishing maternity; parental order; parentage order; Sweden; England and Wales; Israel; surrogat; surrogatmamma; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogatmor; surrogatarrangemang; föräldraskap; faderskap; moderskap; Civil Law; Civilrätt;

  Abstract : Surrogacy arrangements have become an increasingly popular way for childless people to build a family. Yet many jurisdictions do not regulate surrogacy. READ MORE