Search for dissertations about: "partnership"

Showing result 1 - 5 of 110 swedish dissertations containing the word partnership.

 1. 1. Public health, neighbourhood development and participation research and practice in four Swedish partnership cities

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Karin Fröding; Örebro universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. READ MORE

 2. 2. A partnership approach strategies for organisational change

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Hanne Randle; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Participation; trade union; collaboration; change; learning; teamwork; management;

  Abstract : The research described in this report aimed to describe “best practice” for partnership based work in the labor market in the steel and metal industry as a response to the process of restructuring in the European steel and metal sector. It is based on case studies at two companies manufacturing goods to a global market and presents how the blue-collar workers union has dealt with the management of organizational change in the steel and metal industry in Sweden. READ MORE

 3. 3. Partnership for health on the role of primary health care in a community intervention programme

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Lars Weinehall; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community intervention; primaiy health care; prevention of cardiovascular disease; selection bias; social factors; perceived health; Lp a ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Listening to the voice of children : systemic dialogue coaching. Inviting participation and partnership in social work

  University dissertation from Luton, UK : University of Bedfordshire, Luton, England

  Author : Ann-Margreth E. Olsson; Högskolan Kristianstad.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; systemic; dialogue; coaching; investigation; social work; welfare; protection; children; client; social worker; coach; participation; partnership; involvement; listening; presence; relationship; joint action; action research; PAR; dialogical; systemisk; samtal; dialog; coaching; utredning; socialt arbete; välfärd; skydd; barn; klient; socialarbetare; social sekreterare; coach; deltagande; delaktighet; partnerskap; involvering; lyssnande; nuet; relation; samhandling; aktionsforskning; deltagande aktionsforskning; dialogisk;

  Abstract : This is a study in and about systemic coaching in social work – systemic, and, as it unfolded, dialogical coaching, later named Dialogue Coaching (DC). Focus lies on what the conducted coaching brought forth, generated and created in the context of social work and for the members of the participating social welfare organisations. READ MORE

 5. 5. The Social Aspect in Plato’s Ethics : The Significance of Human Beings’ Social Nature in Approaching Justice, Wisdom, and Partnership

  University dissertation from Uppsala : Department of Philosophy, Uppsala University

  Author : Tor Freyr; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Plato; ethics; justice; wisdom; partnership; happiness; eudaimonia; politikos; Statesman; Republic; Euthydemus; social; human nature; social approach; Philosophy; with specialization in history of philosophy; Filosofi med filosofihistorisk inriktning;

  Abstract : This dissertation explores whether or to what extent the notion that humans are social animals influences Plato’s ethics. The goal is to develop a line of interpreting Plato that is broadly zoological-based; a line that I call the social approach. READ MORE